Hoja, Štefan

Nečas Oldřich, Hoja Štefan, Macků J., Magrot T., Soška Jiří, Soudek Dušan

OBECNÁ BIOLOGIE
rok vydania: 1969
vydavateľstvo: Státní zdravotnické nakladatelství
počet strán: 512
učebnica
192/hz

___________________________________________________________________

Hoja Štefan

PRAKTIKUM Z BIOLÓGIE
rok vydania: 1970
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave 
počet strán: 254
skriptá
113/hz

___________________________________________________________________

Nečas Oldřich, Hoja Štefan, Macků J., Magrot T., Soška Jiří, Soudek Dušan

VŠEOBECNÁ BIOLÓGIA
rok vydania: 1971
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Osveta
počet strán: 556
učebnica
lf1179