Hromec, Arnošt

Dérer Ladislav, Rippa Blažej Konštantín, Oravec Dionýz, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hromec Arnošt, Finďo Bohuslav, Pišút Vladimír, Hrubiško Mikuláš, Winkler Alojz

PRAKTIKUM PROPEDEUTIKY VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1957
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 556
učebnica
58/hz

___________________________________________________________________

Dérer Ladislav, Rippa Blažej Konštantín, Oravec Dionýz, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hromec Arnošt, Finďo Bohuslav, Pišút Vladimír, Hrubiško Mikuláš, Winkler Alojz

PRAKTIKUM PROPEDEUTIKY VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1961
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 564
učebnica
31/hz

___________________________________________________________________

Ondrejička Mikuláš, Dieška Dionýz, Hromec Arnošt, Hrubiško Mikuláš, Siťaj Štefan, Žitňan Dušan, Mayer Mikuláš, Nosáľ Miloš, Virsík Karol

VNÚTORNÉ CHOROBY 1
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 640
monografia
74/hz

___________________________________________________________________

Ondrejička Mikuláš, Hrúzik Július, Nosáľ Miloš, Hromec Arnošt, Menkyna Radko, Siťaj Štefan, Žitňan Dušan, Winkler Alojz

VNÚTORNÉ CHOROBY 3
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 712
monografia
76/hz