Hrubiško, Mikuláš

Ponťuch Anton, Hrubiško Mikuláš, Michaličková Jaroslava

HEMOLYTICKÁ CHOROBA NOVORODENCOV
rok vydania: 1970
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 212
monografia 
101/hz

___________________________________________________________________

Dérer Ladislav, Rippa Blažej Konštantín, Oravec Dionýz, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hrubiško Mikuláš, Finďo Bohuslav, Pišút Vladimír, Mensatoris Karol, Winkler Alojz

PRAKTIKUM PROPEDEUTIKY VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1954
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 611
učebnica
57/hz

___________________________________________________________________

Dérer Ladislav, Rippa Blažej Konštantín, Oravec Dionýz, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hromec Arnošt, Finďo Bohuslav, Pišút Vladimír, Hrubiško Mikuláš, Winkler Alojz

PRAKTIKUM PROPEDEUTIKY VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1957
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 556
učebnica
58/hz

___________________________________________________________________

Dérer Ladislav, Rippa Blažej Konštantín, Oravec Dionýz, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hromec Arnošt, Finďo Bohuslav, Pišút Vladimír, Hrubiško Mikuláš, Winkler Alojz

PRAKTIKUM PROPEDEUTIKY VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1961
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 564
učebnica
31/hz

___________________________________________________________________

Rippa Blažej Konštantín, Dérer Ladislav, Hupka Štefan, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hrubiško Mikuláš, Finďo Bohuslav, Holomáň Karol, Pišút Vladimír, Mensatoris Karol

PRAKTIKUM Z INTERNEJ PROPEDEUTIKY
rok vydania: 1953
vydavateľstvo: Rektorát Slovenskej univerzity v Bratislave
počet strán: 441
skriptá
159/hz

___________________________________________________________________

Androvič Alojz, Antal Juraj, Bečer Aladár, Belluš Martin, Beseda Vincent, Blaškovič Dionýz, Bruoth Vojtech, Brtka Ján, Černáček Jozef, Červeňanský Ján, Demjén Štefan, Dérer Jozef, Dérer Ladislav, Dieška Dionýz, Dohnány Ladislav, Dorogi Karol, Drgonec Ján, Dziuban Martin, Finďo Bohuslav, Gala Anton, Gallas Štefan, Grünsberger A., Haluzický Miloslav, Hasík Alojz, Haviar Vladimír, Hečko Ivan, Hegyi Eugen, Hlaváč Jiří, Hlaváčová M., Holomáň Karol, Horváth Gabriel, Hrubiško Mikuláš, Hympán Jaroslav, Chmel Ladislav, Chorváth Viliam, Jakubcová Irena, Kadlečík Samuel, Kelemenyová E., Klaučo Pavol, Klimová K., Kňazovický Ján, Koch Karel František, Kollár Kazimír, Korec Rudolf, Krsek Herman, Kuchar Fridrich, Kukura Andrej, Kukura Štefan, Kutlík Igor, Lajda Ján, Lehoťan Ondrej, Libík Dušan, Liška Jozef, Lojka Ján, Macúch Pavel, Malý Eugen, Matulík V., Mensatoris Karol, Mičko František, Moyš Anton, Mráz Peter, Mucha Vojtech, Nádaši Mikuláš, Nosáľ Miloš, Novák Alexej, Ondrejička Gejza, Ondrejička Mikuláš, Oravec Dionýz, Orich Ľudovít, Peniažka Ján, Petelen Daniel, Pišút Vladimír, Príkazský Eduard, Príkazský Karol, Procházka Karel, Puskailer Jozef, Rehák Alexander, Ružička Arnošt, Sečanský Imrich, Singhoferová M., Siťaj Štefan, Slabeycius Július, Svorad Domin, Steiner Pavol, Sutorisová – Stolzová Margita, Šiška Karol, Škodáček Gustáv, Štefánik Svetozár, Trávnik Karol, Thurzo Viliam, Thurzová Mária, Uram Jozef, Virsík Karol, Viščor Anton, Viščorová Bohumila, Winkler Alojz, Zachar Dezider, Žucha Jozef

VADEMECUM SLOVENSKÉHO LEKÁRA
rok vydania: 1949
vydavateľstvo: Lekárska komora
počet strán: 982
príručka
169/hz

___________________________________________________________________

Ondrejička Mikuláš, Dieška Dionýz, Hromec Arnošt, Hrubiško Mikuláš, Siťaj Štefan, Žitňan Dušan, Mayer Mikuláš, Nosáľ Miloš, Virsík Karol

VNÚTORNÉ CHOROBY 1
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 640
monografia
74/hz

___________________________________________________________________

Antal Juraj, Blaškovič Dionýz, Bruoth Vojtech, Červeňanský Ján, Dérer Ladislav, Dorogi Karol, Dubay Ladislav, Finďo Bohuslav, Handzo Pavol, Haviar Vladimír, Hečko Ivan, Hegyi Eugen, Hrubiško Mikuláš, Hudcovič Aurel, Chmel Ladislav, Chorváth Viliam, Kadlic Tomáš, Klauber Ernest, Klaučo Pavol, Libík Dušan, Liška Jozef, Michaličková Jaroslava, Mucha Vojtech, Ondrejička Mikuláš, Oravec Dionýz, Pišút Vladimír, Podoba Julián, Ponťuch Anton, Prchal Karol, Rázus Martin, Rippa Blažej, Ružička Ernest, Sečanský Imrich, Stanek Ivan, Svorad Domin, Šuster Jozef, Thurzo Viliam, Viščor Anton, Viščorová Bohumila, Vršanský Vladimír

ZDRAVOVEDA I.
rok vydania: [1949]
vydavateľstvo: Tatran
počet strán: 374
encyklopédia
158/hz