Hulín, Ivan

Hulín Ivan

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ KOMPENDIUM PRAKTÍK Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
rok vydania: 1967
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 65
skriptá
170/hz

____________________________________________________________

Kubis Ján, Fízeľ Atanáz, Sapáková Elena, Pappová Eva, Breuer Ernest,
Zlatoš Ladislav,
Janovjáková Eva, Drobný Martin, Hulín Ivan, Barta Ervín [úvod]

PRAKTIKUM Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
rok vydania: 1967
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 136
skriptá 
9/hz