Hupka, Štefan

Rippa Blažej Konštantín, Dérer Ladislav, Hupka Štefan, Ondrejička Mikuláš, Ruttkay Ivan, Lehoťan Ondrej, Hrubiško Mikuláš, Finďo Bohuslav, Holomáň Karol, Pišút Vladimír, Mensatoris Karol

PRAKTIKUM Z INTERNEJ PROPEDEUTIKY
rok vydania: 1953
vydavateľstvo: Rektorát Slovenskej univerzity v Bratislave
počet strán: 441
skriptá
159/hz

___________________________________________________________________

Hupka Štefan

VYBRANÉ KAPITOLY Z PRAKTICKEJ FYZIKY pre medikov
rok vydania: 1970
vydavateľstvo: Univerzita Komenského
počet strán: 336
skriptá 
82/hz