Kliment, Vojtech

Virsík Karol, Dobrota Štefan, Bajan Anton, Baláž J., Čunderlík Jozef, Ďuratný Karol, Haviar Vladimír, Kliment Vojtech, Kolényi E., Litomerický Štefan, Lukáč Jozef, Maar Dezider, Mazalán Tomáš, Melega Josef, Moyš Anton, Okoličány Otto, Pozdechová Emília, Saxa Vojtech, Schnorrer Milan, Schwartz Emil, Sucháň Milan, Sýkora František, Tomík František, Vagač Milan, Valášek Vladimír

CHOROBY DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA II
rok vydania: 1966
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 720
učebnica
191/hz

___________________________________________________________________

Handzo Pavol, Kliment Vojtech, Kratochvíl Milan, Kuchár Fridrich, Liška Štefan, Rolný Dušan

LEKÁR RADÍ ŠPORTOVCOM
rok vydania: 1952
vydavateľstvo: Tatran, Bratislava
počet strán: 423
monografia
167/hz

___________________________________________________________________

Hudcovič Aurel, Kliment Vojtech, Ponťuch Anton

NÁUKA O MATERSTVE
rok vydania: 1959
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 459
učebnica
126/hz

___________________________________________________________________

Hudcovič Aurel, Dlhoš Ernest, Fišera Milan, Kliment Vojtech

ŽENA V ZDRAVÍ A CHOROBE
rok vydania: 1960
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 296
monografia
134/hz