Kmety, Emil

Kmety Emil, Pleško Ivan, Bakoss Pavol

KAPITOLY Z EPIDEMIOLÓGIE
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 220
skriptá
141/hz

___________________________________________________________________

Blaškovič Dionýz, Štefanovič Ján, Kmety Emil, Dubay Ladislav, Čatár Gustáv, Pleško Ivan, Čerman L.

ŠPECIÁLNA MIKROBIOLÓGIA
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 250
skriptá 
11/hz