Križan, Žigmund

Križan Žigmund, Hrůza Evžen

RÖNTGENOVÉ LEKÁRSKE PRÍSTROJE (Konštrukcia, údržba, obsluha)
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 189
učebnica
139/hz

____________________________________________________________

Križan Žigmund, Šimalják Ján, Burjan Ján

ÚVOD DO FYZIKÁLNYCH ZÁKLADOV LEKÁRSKEJ RÖNTGENOLÓGIE
rok vydania: 1955
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 146
učebnica
32/hz

____________________________________________________________

Teissler Viktor, Križan Žigmund

VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY: ÚVOD DO BIOFYZIKY
rok vydania: 1955
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
počet strán: 354
učebnica
45/hz