Ledényi-Ladziansky, Julius Alexander

Ledényi-Ladziansky Julius Alexander

NOMINA ANATOMICA Slovenské telovedné názvoslovie
rok vydania: 1935
vydavateľstvo: Matica slovenská
počet strán: 243
učebnica
5/hz

___________________________________________________________________

Ledényi-Ladziansky Julius Alexander

PITEVNÉ CVIČENIA Z TOPOGRAFICKEJ ANATOMIE
Sväzok II. Hlava a krk

rok vydania: 1937
vydavateľstvo: Matica slovenská
počet strán: 287
učebnica
3/hz

___________________________________________________________________

Ledényi-Ladziansky Julius Alexander

PITEVNÉ CVIČENIA Z TOPOGRAFICKEJ ANATOMIE
Sväzok III. Hrudník a brucho
rok vydania: 1937
vydavateľstvo: Matica slovenská
počet strán: 232
učebnica
2/hz