Ondruš, Boris

Antal Juraj, Lajda Ján, Ondruš Boris, Ruttkay-Nedecký Ivan, Horecký Ján

ANATOMICKÉ NÁZVOSLOVIE
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
počet strán: 576
slovník
210/hz

____________________________________________________________

Brozman Miroslav, Ondruš Boris, Albrecht Pavol

PRÍRUČKA PATOLOGICKEJ HISTOLÓGIE
rok vydania: 1957
vydavateľstvo: Osveta Martin
počet strán: 303
učebnica 
37/hz

____________________________________________________________

Brozman Miroslav, Ondruš Boris, Albrecht Pavol

PRÍRUČKA PATOLOGICKEJ HISTOLÓGIE
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 332
učebnica
80/hz

____________________________________________________________

Brozman Miroslav, Ondruš Boris

ÚVOD DO HISTOPATOLÓGIE
rok vydania: 1968
vydavateľstvo: Obzor
počet strán: 448
učebnica 
35/hz