Porubský, Vladimír

Porubský Vladimír, Vámoši Milan, Kokavec Milan, Odler Ivan

PRAKTIKUM ZO SÚDNEHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1960
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 210
skriptá
24/hz

___________________________________________________________________

Kokavec Milan, Porubský Vladimír, Bauer Miroslav

PRAKTIKUM ZO SÚDNEHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1967
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 224
skriptá 
17/hz