Schnorrer, Milan

Virsík Karol, Dobrota Štefan, Bajan Anton, Baláž J., Čunderlík Jozef, Ďuratný Karol, Haviar Vladimír, Kliment Vojtech, Kolényi E., Litomerický Štefan, Lukáč Jozef, Maar Dezider, Mazalán Tomáš, Melega Josef, Moyš Anton, Okoličány Otto, Pozdechová Emília, Saxa Vojtech, Schnorrer Milan, Schwartz Emil, Sucháň Milan, Sýkora František, Tomík František, Vagač Milan, Valášek Vladimír

CHOROBY DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA II
rok vydania: 1966
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 720
učebnica
191/hz