Sobocký, Ladislav

Černáček Jozef, Balek Ferdinand, Sobocký Ladislav, Pospíšilová Viera,
Belica Emil, Böhm Marek

NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA
rok vydania: 1955
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
počet strán: 358
učebnica
121/hz

___________________________________________________________________

Černáček Jozef, Balek Ferdinand, Sobocký Ladislav, Belica Emil, Böhm Marek, Pospíšilová Viera

NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA
rok vydania: 1959
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
počet strán: 452
učebnica
lf15

___________________________________________________________________

Černáček Jozef, Balek Ferdinand, Sobocký Ladislav, Pospíšilová Viera, Belica Emil, Böhm Marek

NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 464
učebnica
125/hz