Stanek, Ivan

Stanek Ivan

EMBYOLOGIA ČLOVEKA
rok vydania: 1952
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied a umení v Bratislave
počet strán: 448
učebnica
48/hz

___________________________________________________________________

Stanek Ivan

EMBRYOLÓGIA ČLOVEKA
rok vydania: 1954
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
počet strán: 404
učebnica
71/hz

___________________________________________________________________

Stanek Ivan, Vršanský Vladimír

EMBRYOLÓGIA ČLOVEKA
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
počet strán: 404
učebnica
143/hz

___________________________________________________________________

Wolf Jan, Stanek Ivan

HISTOLOGIE
rok vydania: 1966
vydavateľstvo: Státní zdravotnické nakladatelství
počet strán: 900
učebnica
183/hz

___________________________________________________________________

Stanek Ivan, Medzihradský Jozef, Mungyerová Gertrúda, Rapoš Milan,
Somogyi Jozef

HISTOLÓGIA A MIKROSKOPICKÁ ANATÓMIA
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 479
skriptá 
12/hz

___________________________________________________________________

Stanek Ivan

PRÍRUČKA K PRAKTICKÝM CVIČENIAM Z HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKEJ ANATOMIE
rok vydania: 1949
vydavateľstvo: SSM – odboru poslucháčov medicíny
počet strán: 90
skriptá
187/hz

___________________________________________________________________

Wolf Jan, Stanek Ivan

UČEBNICE HISTOLOGIE
rok vydania: 1956
vydavateľstvo: Státní zdravotnické nakladatelství
počet strán: 752
učebnica
118/hz

___________________________________________________________________

Antal Juraj, Blaškovič Dionýz, Bruoth Vojtech, Červeňanský Ján, Dérer Ladislav, Dorogi Karol, Dubay Ladislav, Finďo Bohuslav, Handzo Pavol, Haviar Vladimír, Hečko Ivan, Hegyi Eugen, Hrubiško Mikuláš, Hudcovič Aurel, Chmel Ladislav, Chorváth Viliam, Kadlic Tomáš, Klauber Ernest, Klaučo Pavol, Libík Dušan, Liška Jozef, Michaličková Jaroslava, Mucha Vojtech, Ondrejička Mikuláš, Oravec Dionýz, Pišút Vladimír, Podoba Julián, Ponťuch Anton, Prchal Karol, Rázus Martin, Rippa Blažej, Ružička Ernest, Sečanský Imrich, Stanek Ivan, Svorad Domin, Šuster Jozef, Thurzo Viliam, Viščor Anton, Viščorová Bohumila, Vršanský Vladimír

ZDRAVOVEDA I.
rok vydania: [1949]
vydavateľstvo: Tatran
počet strán: 374
encyklopédia
158/hz