Štefanovič, Ján

Štefanovič Ján

IMUNOLÓGIA
rok vydania: 1965
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 140
skriptá 
63/hz

___________________________________________________________________

Štefanovič Ján, Čatár Gustáv, Buranský Július

PRAKTIKUM ZO ŠPECIÁLNEJ MIKROBIOLÓGIE A PARAZITOLÓGIE
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 82
skriptá
174/hz

___________________________________________________________________

Štefanovič Ján, Ditte Ladislav, Buranský Július

PRAKTIKUM ZO VŠEOBECNEJ LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 62
skriptá 
62/hz

___________________________________________________________________

Blaškovič Dionýz, Štefanovič Ján, Kmety Emil, Dubay Ladislav, Čatár Gustáv, Pleško Ivan, Čerman L.

ŠPECIÁLNA MIKROBIOLÓGIA
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 250
skriptá 
11/hz