Strecha, Milan

Mucha Vojtech, Görner Fridrich, Macúch Pavol, Kukura Jozef, Lipková Viera, Merhautová Jarmila, Rolný Dušan, Molnár Ladislav, Strecha Milan

HYGIENA
rok vydania: 1955
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 369
skriptá
83/hz

____________________________________________________________

Mucha Vojtech, Kukura Jozef, Macúch Pavol, Rosival Ladislav, Rolný Dušan, Maňák Vladimír, Litvinenková Viera, Groch Juraj, Strecha Milan

HYGIENA
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 338
skriptá 
10/hz

____________________________________________________________

Mucha Vojtech, Kukura Jozef, Macúch Pavol, Rosival Ladislav, Rolný Dušan, Maňák Vladmír, Litvinenková Viera, Groch Juraj, Strecha Milan

HYGIENA
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 338
skriptá
138/hz

____________________________________________________________

Kukura Jozef, Mucha Vojtech, Görner Fridrich, Rosival Ladislav, Mikletič Teofil, Litvinenková Viera, Keleti Juraj, Lipková Valéria, Halamová Viera, Molnár Ladislav, Strecha Milan, Popperová Ružena, Bajužíková Angelika, Cílek Milan,
Fatranská Mária, Hendrychová Emília, Daubner Imrich

PRAKTICKÉ CVIČENIA ZO VŠEOBECNEJ HYGIENY pre študujúcich lekárstvo
rok vydania: 1965
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 232
skriptá
142/hz