Švec, František

Švec František

FARMAKODYNAMIKA LIEKOV ZO STRÁNKY EXPERIMENTÁLNEJ A KLINICKEJ
I. DIEL
rok vydania: 1953
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 412
monografia
56/hz

___________________________________________________________________

Švec František

FARMAKODYNAMIKA LIEKOV ZO STRÁNKY EXPERIMENTÁLNEJ A KLINICKEJ
II. DIEL
rok vydania: 1956
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 706
monografia 
49/hz

___________________________________________________________________

Grossmann Vojtěch, Hladovec Josef, Jelínek Václav, Jírovec Oto, Lenfeld Jiří,
Polák Bohuslav, Pujman Vojtěch, Rašková Helena, Soyka Otto, Švec František, Trčka Václav, Vondráček Vladimír, Votava Zdeněk

FARMAKOLOGIE PRO STUDUJÍCÍ LÉKAŘSTVÍ
rok vydania: 1959
vydavateľstvo: Státní zdravotnické nakladatelství Praha
počet strán: 496
učebnica 
47/hz