Teissler, Viktor

Teissler Viktor

LÉKAŘSKÁ FYSIKA
rok vydania: 1937
vydavateľstvo: Lékařské knihkupectví Mladé generace lékařů při Ústřední jednotě čs. lékařů
počet strán: 611
učebnica 
33/hz

___________________________________________________________________

Teissler Viktor

LÉKAŘSKÁ FYSIKA
rok vydania: 1945
vydavateľstvo: Lékařské knihkupectví a nakladatelství Mladé generace lékařů při ÚJČsL v Praze
počet strán: 482
učebnica
175/hz

___________________________________________________________________

Teissler Viktor, Križan Žigmund

VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY: ÚVOD DO BIOFYZIKY
rok vydania: 1955
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
počet strán: 354
učebnica
45/hz