Vámoši, Milan

Porubský Vladimír, Vámoši Milan, Kokavec Milan, Odler Ivan

PRAKTIKUM ZO SÚDNEHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1960
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 210
skriptá
24/hz

___________________________________________________________________

Lajda Ján, Mráz Štefan, Lukán Jozef, Krahulec Ivan, Šedenka Karol, Kustra Teodor, Mišík Adrián, Šuster Michal, Mašura Silvester, Výrostek Juraj, Strelka Jozef, Prokešová Slavomíra, Droppa Ján, Puskailer Jozef, Klačanský Ivan, Vámoši Milan

PRÍHODY A NEBEZPEČENSTVO V OTOLARYNGOLÓGII
rok vydania: 1959
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
počet strán: 316
učebnica
105/hz