Zajacová, Elena

Zajacová Elena

TRICHOMONAS VAGINALIS A PREKANCERÓZY PORCIA
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
počet strán: 152
monografia 
116/hz

___________________________________________________________________

Zajacová Elena, Kutlík Igor, Maňka Ivan, Vrobel Toman

VČASNÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY KRČKA MATERNICE
rok vydania: 1973
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Osveta
počet strán: 208 + 86 obr. príloha
monografia
151/hz