Zámer pracoviska

Oddelenie klinickej patofyziológie je špecializované pracovisko Ústavu patologickej fyziológie LFUK,  ktorého poslaním je v ostatnej dekáde   vytvorenie a poskytnutie databázy poznatkov na zlepšenie bezpečnosti a účinnosti protinádorovej liečby (cytostatickej, cielenej, hormonálnej, imunoterapie) realizovaním analýzy výsledkov nášho výskumu na genetickej úrovni a klinickej a tiež poskytovanie prehľadu existujúceho a plánovaného výskumu, a to najmä v oblasti toxiciy klasickej aj najmodernejšej protinádorovej liečby v európskych aj amerických centrách a tiež  analýza údajov o neskorých a dlhodobých následkoch liečby na viacerých slovenských pracoviskách.
Prehodnocovanie patofyziologických mechanizmov, ktoré sú podkladom diagnostických kritérií 12-zvodového EKG, v kontexte najnovších poznatkov o štrukturálnych a funkčných zmenách myokardu pri kardiovaskulárnych ochoreniach, ako aj iných ochoreniach, vedúcich k poškodeniu myokardu, vrátane onkologických ochorení.