Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie na LF UK

Metodické pokyny, príručky, video-návody, tutoriály a ďalšie návody na tvorbu výučbového obsahu prostredníctvom nástrojom MS Teams, MS Forms a Moodle nájdete na webovej adrese www.uniba.sk/elearning

Video-návod na vytvorenie video-prednášky z PowerPointovej prednášky bez potreby pripojenia k internetu nájdete TU!!! 

Testovanie študentov prostredníctvom nástroja MOODLE a MS FORMS

Úvod do práce s MS Teams - webinár špeciálne pripravený pre pedogogických zamestnancov LF UK zo dňa 10. 9. 2020, 17.00 - 18.30

MICROSOFTom odporúčané edukačné weby:

Študetské skupiny

Na komunikáciu so študentmi e-mailom, na pridávanie študentov do teamov v MS Teams, na nastavovanie oprávnení pre výučbové materiály (MS Stream, MS Forms, ...) na skupiny študentov slúžia v O365 študentské skupiny v tvare:

studenti_LF_5.VL@uniba.sk - 5taci, Všeobecné lekárstvo, Slováci

studenti_LF_5.ZL@uniba.sk - 5taci, Zubné lekárstvo, Slováci

studenti_LF_5.VLa@uniba.sk - 5taci Všeobecné lekárstvo, EN výučba

studenti_LF_5.ZLa@uniba.sk - 5taci, Zubné lekárstvo, EN výučba

studenti_LF_5.VLZL@uniba.sk - 5taci, Všeobecné lekárstvo aj Zubné lekárstvo, Slováci

studenti_LF_5.VLaZLa@uniba.sk - 5taci, Všeobecné lekárstvo aj Zubné lekárstvo, EN výučba

zmenou čísla v názve skupiny dostanete skupiny pre všetky ďalšie ročníky 1. – 6.

Na tieto mailové študentské skupiny môžete posielať maily len zo svojich univerzitným mailových adries v O365 (uklogin@uniba.sk)!!!

Z adries na FMEDe, nemocničných adries a free-mailových mailových adries (ako sú gmail, hotmail, ...) sa nedá poslať mail na celú študentskú skupinu. Bude vyhodnotený a zablokovaný ako SPAM!

Prihlásenie do univerzitných systémov

Každý zamestnanec a študent má na univerzite priradený jedinečný UK login! Tento login vzniká automaticky po nástupe zamestnanca do pracovného pomeru, alebo u študenta po úspešnom zápise na štúdium.

UK login má tvar - priezviskoXY - (XY = číslo)

z UK loginu je odvodená univerzitná e-mailová adresa priezviskoXYuniba.sk

Ku každému UK loginu je potrebné poznať aj heslo.

UK mailová adresa, UK login a heslo sú potrebné na prihlásenie sa do rôznych univerzitných systémov - napr. AIS2, systém školení, Moodle, MS Office 365 a jeho produkty ako MS Teams, MS Forms a ďalšie...

Ak nepoznáte svoj UK login, heslo a e-mailovú adresu - kontaktujte CePIT 02/90104444 - univerzitná hotlinová linka

Univerzitné meno a heslo

Zistenie a zmena univerzitných hesiel

Univerzitný email a Office 365