Seminár

Seminár zo stretnutia doktorandov v rámci riešenia Centra excelentnosti- 19.1. a 26.1. 2011