Ankety na LFUK

Študentská anketa - HODNOTENIE LETNÉHO SEMESTRA 2023/2024

Lekárska fakulta organizuje študentskú anketu v elektronickej podobe cez MS Forms. Vyjadrenia a hodnotenia študentov predstavujú dôležitú spätnú väzbu pre vedenie fakulty, vedúcich ústavov a kliník a tiež jednotlivých pedagógov. Na vyplnenie ankety sa študent musí overiť menom a heslom ako do AIS-u. Anketa je však anonymná a nie je možné identifikovať študenta či študentku konkrétnych komentárov a hodnotení. Študenti môžu vypĺňať len ankety za predmety za minulý semester, ktoré aktuálne absolvovali. Nájdite si prosím chvíľu času a vyplňte anketu.

Všeobecné lekárstvo - Predmety letného semestra 

Zubné lekárstvo - Predmety letného semestra