Aktuality

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+27. 03. 2020

STÁŽ PRE ak.r. 2020/2021

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium27. 03. 2020

informácia pre uchádzačov

Informácie o pokračovaní dištančnej formy štúdia27. 03. 2020

Harmonogram štúdia v letnom semestri 2019/2020

Koronavírus: Opatrenia Univerzity Komenského27. 03. 2020

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa...

Epidemiológovia a medici z UK v prvých líniách v boji s...26. 03. 2020

Bratislava 26. marca 2020: Najväčšie limity má Slovensko v odberoch vzoriek, myslí si epidemiologička. Na infolinky volajú zmätení aj vystrašení ľudia. Od...

Príhovor dekana o činnostiach fakulty v nových podmienkach26. 03. 2020

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu...25. 03. 2020

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2020 do 16:00 hod.

Bulletin SAIA 3/2020 24. 03. 2020

Temou cisla Stipendia pre uchadzacov zo zahranicia na studijne a vyskumne pobyty na Slovensku

Vyhlásenie Vedenia Lekárskej fakulty UK 19. 03. 2020

pre študentov LFUK

Študenti LF UK pomáhajú v boji s koronavírusm19. 03. 2020

Tlačová správa - 18. marca 2020

Dištančné vzdelávanie na UK16. 03. 2020

pokyny, návody a odporúčania ako riešiť dištančné vzdelávanie v čase prerušenej prezenčnej výučby

Covid19 - Informacie pre stipendistov SAIA13. 03. 2020

opatrenia prijímané inštitúciami a štátnymi orgánmi pre predchádzanie a spomalenie šírenia Covid-19

Prerušenie prezenčnej výučby na UK aj na STU08. 03. 2020

spoločné vyhlásenie rektorov

Uznesenie vedenia LF UK v Bratislave zo dňa 7. 3. 202008. 03. 2020

opatrenia zamerané na prevenciu šírenia infekcie koronavírusom COVID-19

COVID-19 - Opatrenia na zamedzenie šírenia infekcie na LF UK05. 03. 2020

Uznesenie vedenia LF UK týkajúce sa zamestnancov a študentov zo dňa 4. 3. 2020

Univerzitná kvapka krvi04. 03. 2020

na LF UK 9. marca 2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky 27. 02. 2020

v súvislosti s koronavirusom 2019-nCoV

Upozornenie pre študentov LF UK26. 02. 2020

v súvislosti s infekciou vyvolanou novým koronavírusom 2019- nCoV - COVID-19

3. ročník 24-H maratónu so sclerosis multiplex v Bratislave25. 02. 2020

Podujatie sa bude konať v termíne 6. - 7. 3. 2020

Správy od 1 do 20 z 325