Aktuality

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní18. 01. 2019

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

MEDICAMENTA NOVA - 36. seminár14. 01. 2019

31. januára 2019 o 13.30 hod. Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...10. 01. 2019

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2019

Mesačná stáž - Nemecko, Brazília a Taiwan09. 01. 2019

Deadline na prihlásenie 15. 2. 2019

Budúcnosť nevidím len v entuziastoch, ale aj v investíciách08. 01. 2019

Rozhovor s dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc. pri príležitosti 100. výročia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského uverejnenom v Lekárskych...

Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium -...20. 12. 2018

14. januára 2019 o 13:00 hod v Kongresovej sále MZ SR

Bulletin SAIA 1/201917. 12. 2018

Témou čísla sú: letné školy a jazykové kurzy

Vyšlo decembrové číslo časopisu Naša univerzita14. 12. 2018

Čo nevidieť tu máme najkrajšie sviatky v roku. Prichystali sme sa na ne aj vo vianočne ladenom decembrovom čísle, ktoré prináša okrem správ o aktuálnom...

98. Medický ples11. 12. 2018

9. február 2019, Incheba Bratislava

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU PRE ak.r....28. 11. 2018

Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019

72. chirurgický deň Kostlivého20. 11. 2018

Súčasné trendy v chirurgii gastrointestinálneho traktu 7. december 2018, Kongresové centrum, Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava

Awarded Students Include a Startup Founder, a Programmer,...20. 11. 2018

Bratislava 19 November 2018: Today in the Comenius University Auditorium in Bratislava, the Comenius University Rector awarded thirty highly successful...

Deň novorodenca 201819. 11. 2018

TECHNIKA A TEÓRIA – PRAX A KLINICKÁ APLIKÁCIA V STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA „KYSLÍK – ISKRA ŽIVOTA“

Medici na Univerzite Komenského sa učia pracovať s...12. 11. 2018

Bratislava 12. novembra 2018: Ultrasonografia je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód, ktorá umožňuje zobrazovanie vnútorných orgánov, ich...

Experts from Comenius University are Recognized for Science...12. 11. 2018

Professor Peter Moczo, who is the Comenius University Vice-Rector for Science and Postgraduate Study, and Professor Milan Kokavec from the university’s Faculty...

Program slávnostnej vedeckej schôdze09. 11. 2018

pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 16:30 h.

Odborníci z UK ocenení za vedu a techniku09. 11. 2018

Prof. RNDr. Peter Moczo, PhD., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, a prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK...

Výzva na podávanie si prihlášky na jazykové testy pre...02. 11. 2018

hlásiacich sa na výmenný zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ .

X. Bratislavské vianočné dni pneumológov a ftizeológov28. 10. 2018

venované pamiatke prof. MUDr. Ladislava Chovana, CSc.

Výsledok volieb dekana LFUK24. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Správy od 1 do 20 z 243