Aktuality

Medici na Univerzite Komenského sa učia pracovať s...12. 11. 2018

Bratislava 12. novembra 2018: Ultrasonografia je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód, ktorá umožňuje zobrazovanie vnútorných orgánov, ich...

Experts from Comenius University are Recognized for Science...12. 11. 2018

Professor Peter Moczo, who is the Comenius University Vice-Rector for Science and Postgraduate Study, and Professor Milan Kokavec from the university’s Faculty...

Program slávnostnej vedeckej schôdze09. 11. 2018

pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 15:30 h.

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...09. 11. 2018

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2019

Odborníci z UK ocenení za vedu a techniku09. 11. 2018

Prof. RNDr. Peter Moczo, PhD., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, a prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK...

Výzva na podávanie si prihlášky na jazykové testy pre...02. 11. 2018

hlásiacich sa na výmenný zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ .

Vyšlo októbrové číslo časopisu Naša univerzita31. 10. 2018

Aj začiatok jubilejného stého akademického roka na UK bol bohatý na udalosti – i o tom vás presvedčíme v najnovšom čísle Našej univerzity!

X. Bratislavské vianočné dni pneumológov a ftizeológov28. 10. 2018

venované pamiatke prof. MUDr. Ladislava Chovana, CSc.

Výsledok volieb dekana LFUK24. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

VÝZVA - "BURZA POBYTOV 2019"24. 10. 2018

Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty pre rok 2019. Uzávierka prihlášok pre LFUK je 13. 11. 2018!!!

Školenie BOZP - oznam pre všetkých študentov 3. až 6....23. 10. 2018

všeobecného lekárstva a zubného lekárstva

Informačný seminár SAIA22. 10. 2018

o štipendiách pre študentov, doktorandov do zahraničia.

Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana LFUK12. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Bulletin SAIA 10/201811. 10. 2018

Témou čísla sú príležitosti pre stredoškolákov a maturantov.

Organizácia volieb dekana LFUK05. 10. 2018

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Predkongresové kurzy v rámci 2. Kongresu Slovenskej...05. 10. 2018

18. októbra 2018 9:00 - 12:20 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave

Konferenciu o nových a inovatívnych štandardných...04. 10. 2018

organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe

Slávnostná imatrikulácia 03. 10. 2018

Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná!

Dekanské a rektorské voľno03. 10. 2018

dňa 31. októbra 2018 (streda) a 2. novembra 2018 (piatok)

Dotazník pre študentov30. 09. 2018

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Správy od 1 do 20 z 239