Aktuality

Bulletin SAIA 1/202319. 01. 2023

Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie na Taiwane.

Štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych...16. 01. 2023

Termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod.

L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede12. 01. 2023

REGISTRÁCIA PREDĹŽENÁ do 31.1.2023

Významné ocenenie V KATEGÓRII VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA10. 01. 2023

tím prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP z Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...10. 01. 2023

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2023

Medicamenta Nova 202309. 01. 2023

pozvánka na seminár, 26. januára 2023 od 14,00 hod v Ladzianskeho posluchárni LFUK, Sasinkova 2

Bulletin SAIA 12/202229. 12. 2022

Témou čísla sú štipendiá s priebežnou uzávierkou podávania žiadostí.

Deň novorodenca - Technika a teória – prax a klinická...13. 12. 2022

Termín: 19. 12. 202 o 9.00 hod.

BIOLOGICKÁ LIEČBA V TEÓRII A PRAXI VI.08. 12. 2022

15. - 16. December 2022. Aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislav

Ste spokojní so štúdiom na UK?01. 12. 2022

Zaujíma nás, či ste spokojní so svojím štúdiom. Zapojte sa do mikulášskej ankety, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania na UK.

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...01. 12. 2022

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť najneskôr do 31. 1. 2023

76. chirurgický deň Kostlivého29. 11. 2022

2. december 2022, CUZ centrum účelových zariadení – stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita28. 11. 2022

V najnovšom čísle Našej univerzity si prečítate aj o študentskom Lutherfeste na EBF UK a o tom ako a čím žijú študenti v Mlynskej doline...

Prihláste svoj projekt do programu L'Oréal – UNESCO Pre...22. 11. 2022

Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre...

Výsledky volieb na funkciu dekana LFUK09. 11. 2022

na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027

Connecting research talents to business04. 11. 2022

23rd November 2022, Bratislava

Voľby kandidáta na funkciu dekana LFUK04. 11. 2022

Voľby kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027

100. výročie založenia Ústavu histológie a embryológie LF...02. 11. 2022

pozvánka na odborný morfologický seminár dňa 16. novembra 2022 od 14:00 hod

Správy od 1 do 20 z 493