Aktuality

COVID-19: sumárne informácie25. 01. 2021

týkajúce sa epidemiologických opatrení a výučby

Bulletin SAIA 1/2021 25. 01. 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o...

Vnútorné predpisy - VP 2/2021, VP 3/202122. 01. 2021

týkajúce sa podmienok výkonu práce a prevádzky LFUK

Testovanie zamestnancov LF UK - Covid-1921. 01. 2021

v sobotu 23. 1. 2021 v priestoroch NTÚ na Sasinkovej 4 od 8:00 hod.

Najnovšie číslo časopisu - NAŠA UNIVERZITA21. 01. 2021

hlavná téma - "Vieme popularizovať vedu?"

Očkovanie proti ochoreniu COVID-1910. 01. 2021

Odporúčanie Komisie krízového riadenia LF UK

Príkaz dekana LF UK 1/202102. 01. 2021

k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK v období od 2. januára do 24. januára 2021

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...16. 12. 2020

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia pošlite najneskôr do 31. 1. 2021

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK16. 12. 2020

NA MOBILITU ŠTÚDIUM A ABSOLVENTSKÚ STÁŽ PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Testovanie študentov 6. ročníka - Covid-1920. 11. 2020

Dňa 14.12.2020 budú na prítomnosť Covid-19 testovaní (antigénovými testami) študenti šiesteho ročníka, ktorí začínajú v tom týždni stáže z pediatrie a...

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v...27. 10. 2020

„CHRÍPÔČKA“ cerí zuby, komplikuje nám život, ohrozuje nás. (27. 10. 2020)

Výučba 6. ročník – ZMENA !!!25. 10. 2020

oznam pre študentov 6. ročníka

Vyšlo prvé číslo časopisu Naša univerzita22. 10. 2020

hlavná téma: "POZNÁTE NAŠE NEHNUTEĽNÉ POKLADY?"

„Moderné a úspešné Slovensko“ - národný integrovaný...17. 10. 2020

stanovisko vedenia LF UK k reformnému plánu Ministerstva financií SR

Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity...25. 09. 2020

Bratislava 25. septembra 2020: Univerzita Komenského bude riešiť projekty zamerané na problematiku pandémie COVID-19. Z 25 podaných projektov schválila...

Prezentácia pracovísk – pre 1. ročník23. 09. 2020

užitočne informácie k výučbe predmetov

SAIA pozvánka 22. 09. 2020

na virtuálny Deň otvorených dverí do sveta štipendií

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v...13. 09. 2020

na začiatku akademického roka 2020/2021

Dištančné vzdelávanie na LFUK12. 09. 2020

pokyny, metodiky a návody

Správy od 1 do 20 z 375