Aktuality

MaRS 2019 - 2. ročník 24-H maratónu so sclerosis multiplex...11. 04. 2019

Poďakovanie účastníkom a všetkým, ktorí prejavili spolupatričnosť a prišli podporiť našich pacientov

Vytvor propagačný plagát na tému Erasmus+01. 04. 2019

Súťaž plagátov - deadline 16. apríla 2019

Naštartuj svoju kariéru vo výskume01. 04. 2019

12. apríla 2019 v priestoroch Vedeckého parku UK

Univerzita Komenského má štyroch nových profesorov29. 03. 2019

Dňa 27. marca 2019 prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska vymenoval dovedna 25 nových profesorov, medzi ktorými sú štyria z Univerzity Komenského v...

Vyšlo marcové číslo časopisu Naša univerzita28. 03. 2019

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, ktorá má od februára nové vedenie, komentáre našich odborníkov,...

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a...28. 03. 2019

Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2020-2021 je 30. júna 2019

Medikom roka 2019 je študent UK Lukáš Weiss 25. 03. 2019

Víťazom piateho ročníka súťaže Medik roka 2019, ktorú organizuje sieť nemocníc Svet zdravia, je 25-ročný Lukáš Weiss z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v...

Študenti vyvinuli zariadenie na meranie viacerých...22. 03. 2019

Bratislava 22. marca 2019: Veľké a cenovo náročné prístroje môže nahradiť medicínsko-technologické zariadenie S-Case vo veľkosti mobilného telefónu, ktoré bude...

Vedci UK patria medzi najznámejšie osobnosti slovenskej vedy21. 03. 2019

Dve najznámejšie osobnosti súčasnej slovenskej vedy sú z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Informačné stretnutie zástupcov Ministerstva zdravotníctva...19. 03. 2019

zo dňa 4. 3. 2019 - doplnenie liniek

Medzi ocenených patrí aj doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.,...19. 03. 2019

Ocenení pedagógovia pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Uznesenie Vedeckej rady LFUK15. 03. 2019

zo dňa 28. 2. 2019

Rektorské a dekanské voľno06. 03. 2019

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti 100. výročia UK sa uskutoční podujatie 100 rokov s AMOSOM – Deň otvorených dverí, v súvislosti...

Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT)04. 03. 2019

v prebiehajúcom akad. roku 2018/2019 deadline na prihlasovanie - 31. 3. 2019

Národný štipedijný program - nová výzva04. 03. 2019

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov

Uznesenie mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu...27. 02. 2019

konaného dňa 26. 2. 2019

Špičkoví vedci a výskumníci si na UK prevzali diplomy DrSc.26. 02. 2019

Bratislava 26. februára 2019: V Aule UK sa za účasti prezidenta SR Andreja Kisku dňa 26. februára 2019 konalo slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc. „doktor...

Vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu LFUK21. 02. 2019

zo dňa 19. februára 2019 - reakcia k otvorenému listu rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt SR ministerke zdravotníctva SR.

Výzva na Vyšehradské štipendium19. 02. 2019

pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium

Bulletin SAIA 2/201918. 02. 2019

Témou čísla sú: Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní a Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Správy od 1 do 20 z 241