Aktuality

Erasmus+ STA učiteľské mobility04. 12. 2023

Výzva na podávanie prihlášok

Pozvánka na prednášku významného predstaviteľa súčasnej...28. 11. 2023

dňa 1. decembra 2023 o 12:30 hod. Vo Veľkej posluchárni

77. chirurgický deň Kostlivého - Chirurgia súčasnosti21. 11. 2023

1. december 2023 - CUZ centrum účelových zariadení – stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava

Možnosť zažiť reálnu skúsenosť špičkovej neurorehabilitácie...21. 11. 2023

spolupráca Adeli Medical Center a Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Užitočný krok pre zlepšenie duševného zdravia študentov20. 11. 2023

program Mental Health First Aid (Prvá pomoc pre duševné zdravie)

Štipendiá do všetkých krajín sveta16. 11. 2023

Webinár SAIA - 22. 11. 2023 (streda) o 14.00 hod

XIV. Ladzianskeho deň14. 11. 2023

23. novembra 2023 o 14.00 hod, Ladzianskeho poslucháreň LFUK

Stretnutie vedení lekárskych fakúlt ČR a SR 202314. 11. 2023

3. - 4. novembra v Špindlerovom Mlýne v Krkonošiach

Osobnosť vedy a techniky 202313. 11. 2023

Laureátom prestížneho ocenenia sa stal prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC.

Bulletin SAIA 11/2023 09. 11. 2023

Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Číne. Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva, ktoré...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ06. 11. 2023

10. novembra 2023 od 9,00 hod. v priestoroch fakulty

Postgraduálny kurz muskuloskeletálnej ultrasonografie pre...03. 11. 2023

25.11.2023 - na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Pozvánka na profesorskú prednášku na tému OSTEOPORÓZA „Per...31. 10. 2023

14. novembra 2023 o 17.00 hod, v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

UNIVERZITA KOMENSKÉHO PODPÍSALA ZMLUVY O VÝUČBE S...31. 10. 2023

Bratislava 31. októbra 2023 - Tlačová správa

Erasmus Info Day30. 10. 2023

22. 11. 2023 (streda) od 9.00 – 15.00 hod. v miestnosti č. 30 na Dekanáte LF UK (Špitálska 24)

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita27. 10. 2023

V najnovšom čísle Našej univerzity sa dočítate aj o využití umelej inteligencie pri štúdiu, v praxi, či pri vedeckom výskume...

Winter School: Fake News26. 10. 2023

medzinárodné akademické podujatie organizované v rámci európskeho projektu ENLIGHT

LF UK prijíma nové žiadosti o zaradenie do špecializačného...26. 10. 2023

v ŠŠP v ŠO čeľustná ortopédia

Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné...25. 10. 2023

v prípade záujmu doručte žiadosť najneskôr do 15. 1. 2024

XXVIII. ročník Memoriál prof. Ireny Jakubcovej24. 10. 2023

9. 11. 2023 hotel Tatra, Nám. 1. mája 5, Bratislava, 10. 11. 2023 NÚSCH a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

Správy od 1 do 20 z 579