Aktuality

Rezidentské štúdium26. 05. 2020

Všeobecné informácie

Pre uchádzačov15. 05. 2020

Aktuálna informácia o prijímacom konaní. Prijímacie skúšky na LF UK sa budú konať prezenčnou formou v dňoch 15.6.2020 až 30.6.2020. Dňa 30.6.2020 bude náhradný...

Medici sa nesťažujú: môžeme byť hrdí na to, čo robíme11. 05. 2020

V čase, keď nás zasiahla korona kríza, a mnohým z nás v hlave vírili najmä myšlienky typu, ako si zvyknúť na prácu z domu alebo ako si vôbec udržať prácu,...

Koronavírus: Opatrenia Univerzity Komenského07. 05. 2020

Správy a opatrenia v chronologickom poradí. | 6. apríl 2020: UK umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. | 27....

59. fakultná konferencia ŠVOČ a XV. vedecká konferencia...04. 05. 2020

Termín konferencie: 4. - 18. máj 2020, miesto konania: virtuálny priestor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Obnovenie činnosti jedálne na LF UK30. 04. 2020

od 4. mája 2020

Hľadáme absolventov alebo študentov 30. 04. 2020

pomoc pre laboratória

Detský úsmev je motiváciou, aby sme v zbierke pokračovali...28. 04. 2020

Medikov Ivana Fuljera a Máriu Belinskú z Lekárskej fakulty UK spojila myšlienka pomoci trom malým deťom trpiacim spinálnou svalovou atrofiou (Spinal Muscular...

Vyšlo štvrté číslo časopisu Naša univerzita24. 04. 2020

Život sa stal skúpym na disciplínu. Nechce rešpektovať vedecké, odborné ani morálne autority. Žijeme v demokratickej spoločnosti, ktorá nám umožňuje slobodné...

Konferencie neprerušíme - presunieme ich do virtuálneho...24. 04. 2020

59. ročník Konferencie ŠVOC a XV. ročník Vedeckej konferencie doktorandov LF UK

Infolinka korony: neexistuje sekunda, kedy by nezvonil...24. 04. 2020

Linka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave slúži občanom 24 hodín denne. Prakticky od začiatku epidémie sa na nej striedajú študenti z...

LOGISTIKA PRE ŠTUDENTOV K ONLINE SKÚŠKAM17. 04. 2020

ako súčasti dištančnej výučby na LFUK

Spustili sme prvé online štátnice09. 04. 2020

Bratislava 9. apríla 2020: Historicky prvé online štátnice na Univerzite Komenského spustili tento týždeň na Lekárskej fakulte UK. Skúšajúca komisia sedí za...

List dekana k aktuálnej situácií06. 04. 2020

dňa 5.4.2020

Zrušenie rozhodnutia o udelení rektorského voľna05. 04. 2020

dňa 9. apríla 2020 a 14. apríla 2020

Informácie o pokračovaní dištančnej formy štúdia02. 04. 2020

Aktualizácia - Harmonogram štúdia v letnom semestri 2019/2020

EMBL Lautenschläger Summer School 202031. 03. 2020

s témou - Visualising Life – interdisciplinary approaches in biology , 13-24 júl 2020

XII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2020!31. 03. 2020

Ukončenie prímania vašich abstraktorv a posterov je 1.5.2020

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+27. 03. 2020

STÁŽ PRE ak.r. 2020/2021

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium27. 03. 2020

informácia pre uchádzačov

Správy od 1 do 20 z 340