58. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XIV. vedecká konferencia doktorandov LF UK

16. apríla 2019 - Veľká a Malá poslucháreň NTÚ


01. 04. 2019 10.23 hod.

Organizované Radou ŠVOČ v spolupráci s Klubom ŠVOČ Bratislavského spolku medikov sa budú konať pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

S radosťou Vás pozývame na každoročné vyvrcholenie vedeckej činnosti na našej fakulte. V utorok 16. apríla sa uskutoční 58. fakultná konferencia študentskej vedeckej činnosti a XIV. vedecká konferencia doktorandov vo Veľkej a malej posluchárni na nových ústavoch (NTÚ), Sasinkova 4, kde od 8:00 hod prebehne registrácia.

Môžete sa tešiť na:

  • veľa zaujímavých vedeckých projektov, z radov tvojich kolegov
  • jedinečná prednáška od prof. MUDr. Davida Kachlíka, PhD., prednostu Anatomického ústavu 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, Česká republika
  • občerstvenie
  • uvoľnenie z výučby pre všetkých zúčastnených

> FB event https://www.facebook.com/events/813351782338902/