ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU

pre akademický rok 2018/2019


04. 12. 2017 09.06 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019.

 

Vzhľadom na fakt, že od AR 2018/2019 sa na študentské mobility bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie bude prebiehať v novom formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu.

 

Prihláška bude otvorená do 31. 01. 2018. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.

 

O Výzve na mobilitu stáž na AR 2018/2019 Vás budeme informovať v najbližších dňoch.