Konferencia „COVID-19 Looking back“

sa bude konať 23. - 24. 6. 2023. Deadline na prihlásenie príspevkov je 1. 6. 2023


17. 05. 2023 20.44 hod.
Od: doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

posledné roky sa naša spoločnosť stretala s problémami spôsobenými pandémiou infekcie SARS-CoV-2. Pandémia významne zasiahla do našich životov, mala za následok početné úmrtia, závažné zdravotné ale aj socio-ekonomické dôsledky. Pandémia aktivovala celosvetový výskum, ktorý zásadnou mierou prispel k jej zvládnutiu. Výsledky tohto výskumu priniesli nové poznatky, ale aj zmenili metodiky a vedecký prístup na mnohých pracoviskách.

Som preto rád, že Vás v mene Lekárskej fakulty Univerzity Komenského môžem pozvať na konferenciu „COVID-19 Looking back“. Témou konferencie budú získané poznatky, ale aj nové otázky, ktoré výskum SARS-CoV-2 priniesol. Otvára sa nám príležitosť na výmenu skúseností a vedecké stretnutia, ktoré môžu orientovať výskum do budúcnosti.

Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie.

Konferencia „COVID-19 Looking back“ sa bude konať 23-24.6.2023
Deadline na prihlásenie príspevkov je 1.6.2023
Bližšie informácie nájdete na www.covid19.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.