Konferencia teoretických ústavov LF UK

v dňoch 29. 5. a 30. 5. 2023 vo Veľkej posluchárni NTÚ, Sasinkova 4.


24. 05. 2023 11.11 hod.

Pozvánka na konferenciu teoretických ústavov LF UK

Cieľom konferencie je informovať sa navzájom o obsahu a forme výučby a skúšania, výskumnej práci na jednotlivých ústavov a tým sa navzájom inšpirovať, za účelom zvyšovania kvality výučby na našej fakulte. 

Verím, že toto stretnutie bude pre všetkých prínosné. Stretnutie bude otvorené pre študentov, ako aj pre zamestnancov ostatných pracovísk LF UK.

tešíme sa na vzájomnú diskusiu,

 

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH / prof.MD, PhD
Prodekanka pre 1. - 3. ročník štud. odboru Všeobecné lekárstvo a pre rozvoj teoretických ústavov