Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Odporúčanie Komisie krízového riadenia LF UK


10. 01. 2021 07.52 hod.

Milí študenti a zamestnanci fakulty,

ako ste už určite zachytili, očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku už bolo spustené. Registrácia na očkovanie je na webstránke korona.gov.sk v časti "Zaregistrovať sa na očkovanie".

Vedenie fakulty očkovanie všetkým študentom a zamestnancom dôrazne odporúča. Prioritne aktuálne stážujúcim študentom šiesteho ročníka a klinickým pracovníkom, samozrejme však aj všetkým ostatným študentom a zamestnancom. Očkovanie považujeme za najlepšiu formu prevencie a zaočkovanie väčšiny študentov a pedagógov nám umožní prezenčnú výučbu nielen v končiacom ročníku, ale vo všetkých ročníkoch.

Nižšie uvádzame základné informácie o vakcíne proti infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní vo forme najčastejších otázok a odpovedí:

Prečo sa mám dať zaočkovať?

Očkovanie je najspoľahlivejšia forma prevencie pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia. Očkovaním chráni študent a zdravotnícky pracovník seba, pacientov, kolegov, svojich blízkych a ďalších ľudí v osobnom kontakte. Je to spôsob, ako navodiť dlhodobo prirodzenú obranu organizmu voči ochoreniu COVID-19. Vakcína aktivuje v tele tvorbu špecifických protilátok a bunkovú imunitu. Očkovací preukaz proti COVID-19 bude v budúcnosti slúžiť na preukázanie bezpečnosti dotyčnej osoby pre svoje okolie v pedagogickom procese, ale aj v osobnom a komunitnom živote.

Aké typy vakcín sú k dispozícii?

Momentálne je k dispozícii mRNA vakcína (od konzorcia firiem BioNTech/Pfizer a v priebehu januára 2021 by mala byť na Slovensko dodaná aj mRNA vakcína od firmy Moderna). Neskôr by mala pribudnúť tzv. vektorová vakcína od firiem AstraZeneca a Janssen.

Je vakcína bezpečná? Bola "narýchlo" vyrobená, nie je to riziko?

Technológia mRNA nie je nová, je známa už od roku 2011. Keď sa očkovaním dostane mRNA (obsahuje úsek kódujúci S-proteín vírusu SARS-CoV-2) informácia do svalovej bunky, tá vyrobí kópie S-proteínu vírusu, tým sa následne stimuluje vlastná komplexná imunita (protilátková, bunková a špecifické cytokínové spektrum). Potom sa mRNA degraduje (v priebehu niekoľkých hodín) a je vylúčená z tela. Rýchla výroba vakcín spočíva v urýchlení vývoja. Na testovaní bezpečnosti a účinnosti v 3 fázach klinického skúšania nebolo nič skrátené ani urýchlené. Klinického skúšania sa u každej vakcíny zúčastnilo viac ako 40000 ľudí.

Je niektorý typ vakcín lepší? Ktorú si mám vybrať?

Pre bežného človeka je nepodstatné, ktorým typom vakcíny sa nechá očkovať, lebo všetky vakcíny majú podobnú bezpečnosť a účinnosť. Očkovať sa bude treba tou vakcínou, ktorá je dostupná, v dvoch dávkach. Je žiaduce, aby obe dávky vakcíny boli rovnakého typu.

Aké sú vedľajšie účinky vakcín proti infekcii SARS-CoV-2?

Vedľajšie účinky sa nijak neodlišujú od iných vakcín. Medzi najčastejšie patria napr. bolesti hlavy, svalov, bolestivosť a opuch v mieste vpichu alebo zvýšená teplota; ustúpia v priebehu niekoľkých hodín. Pre viac informácii odporúčame súhrn charakteristických vlastností liečiva.

Ako dlho vydrží imunitná ochrana navodená vakcínou?

Vzhľadom na to, že vakcína sa ešte používa iba veľmi krátku dobu, to nie je možné presne vyhodnotiť. Na základe doterajších výskumov sa predpokladá, že minimálne 6-8 mesiacov, je to však individuálne.

Mám sa dať zaočkovať aj ak som prekonal/a ochorenie COVID-19?

Áno, aj tým, čo prekonali infekciu SARS-CoV-2 sa odporúča dať sa zaočkovať, vzhľadom na to, že doposiaľ nie je jednoznačné, koľko trvá postinfekčná imunitná ochrana. Pri očkovaní sa odporúča odstup minimálne 2 týždne po prekonaní ochorenia (štyri týždne po nástupe infekcie resp. príznakov alebo štyri týždne od prvého PCR pozitívneho výsledku u tých, ktorí sú bez príznakov). Viac informácií je v stanovisku Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie.

Keď budem zaočkovaný a dám sa testovať Ag/PCR testom, nemôže byť výsledok falošne pozitívny?

Nie. Vakcínou sa do tela nedostáva vírus, ktorý by bol detegovateľný. PCR test deteguje nukleovú kyselinu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Antigénový test deteguje prítomnosť proteínu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Po vakcinácii sa síce v bunkách svalu v okolí vpichu S proteín vytvorí, ale nedostane sa do buniek v nosohltane, z ktorých sa berie vzorka na antigénový či PCR test. Plná imunitná odpoveď po vakcinácii sa vytvorí pár týždňov po 2.dávke vakcíny, najskôr za 10-14 dní. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto v prípade , že je potrebné vylúčiť infekciu SARS-CoV-2, je vhodné sa testovať.

Dávame do pozornosti aj ďalšie informačné materiály:

V prípade záujmu o ďalšie informácie nám napíšte na: covidfmed.uniba.sk

 

Za Komisiu krízového riadenia LF UK
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH