Rektorské a dekanské voľno


06. 03. 2019 14.24 hod.

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti 100. výročia UK sa uskutoční podujatie 100 rokov s AMOSOM – Deň otvorených dverí, v súvislosti s tým rektor udelil:

- rektorské voľno  dňa 27. marca 2019 (streda)

 

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov rektor UK udelil:

- rektorské voľno  dňa 18. apríla 2019 (štvrtok)

Zároveň oznamujem, že ako dekan LF UK som udelil:

- dekanské voľno  dňa 23. apríla 2019 (utorok)

 

 

                                                                       Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

                                                                                      dekan LF UK