Sto rokov slovenskej lekárskej fyziológie

V dňoch 7. až 8. februára sa na Lekárskej fakulte UK konali 99. Fyziologické dni


12. 02. 2024 13.01 hod.

Fyziologický ústav LF UK v Bratislave začal svoju činnosť pred sto rokmi.

V dňoch 7. až 8. februára sa na Lekárskej fakulte UK konali 99. Fyziologické dni, vedecké podujatie fyziológov Českej fyziologickej spoločnosti ČLS J.E. Purkyně a Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

Záštitu nad podujatím prebral dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave prof. Juraj Payer, ktorý otvoril v rámci konferencie slávnostné sympózium100 rokov slovenskej lekárskej fyziológie“. Organizátor konferencie, Fyziologický ústav LF UK, totiž začal svoju činnosť na LF UK práve v roku 1924, teda pred sto rokmi.

Tento prvý fyziologický ústav na Slovensku pomáhali vybudovať českí profesori. Od roku 1941 ho viedol „otec slovenskej fyziológie“ profesor Juraj Antal. Za jeho pôsobenia a jeho pričinením vznikli ústavy fyziológie aj na LF UPJŠ v Košiciach aj na Jesseniovej LF UK v Martine. Založil aj fyziologické pracoviská Slovenskej akadémie vied.

Význam a postavenie lekárskej fyziológie na Slovensku ako nosného predmetu medicínskeho štúdia a základu klinickej medicíny si na vedeckom podujatí pripomenulo vyše 200 účastníkov konferencie. Pri tejto príležitosti vyšla pamätná kniha „100 rokov slovenskej lekárskej fyziológie“, ktorú zostavila profesorka Daniela Ostatníková.