XVIII. ANGIOLOGICKÝ DEŇ

Termín konania: 25. máj 2022


03. 05. 2022 13.48 hod.

 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská angiologická spoločnosť SLS

si Vás dovoľujú pozvať na

XVIII. ANGIOLOGICKÝ DEŇ

LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

pod záštitou

rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.

a

dekana Lekárskej fakulty UK, prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

HLAVNÁ TÉMA:

Tepnová a žilová trombóza

Miesto konania: Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava

Podujatie je zaradené do systému kreditového hodnotenia

Program si môžete stiahnuť TU