Archív

29.9.2023 EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2023 - Európska noc výskumníkov priniesla i tento rok veľa vzrušenia, zvedavosti, nadšenia, záujmu a radosti. Niesla sa aj v znamení vody. Aj Lekárska fakulta sa zúčastnila tejto zaujímavej a bezpochyby užitočnej akcie. Našu fakultu prezentoval mikrobiologický ústav, ktorý interaktívnou formou odprezentoval dôležitosť každodenného umývania rúk a prítomnosť mikróbov. Prezentácia ukázala, že mikróby po zasvietení baterkou s ÚV žiarením na nedostatočne očistené ruky žiarili bielou farbou na pokožke. Akcentovaná bola aj forma sušenia rúk. Horkovzdušné sušiče sa neodporúčajú, pretože sa v nich usádzajú plesne. Rovnako aj klimatizácia. Ak nie je klimatizácia spustená dlhšiu dobu, usadzujú sa v nej spóry, ktoré po následnom zapnutí človek vdychuje. Študent z našej fakulty Marek Ujpál upozornil, že vo veľkom množstve sa mikroorganizmy nachádzajú na smartfónoch, ktoré je potrebné dezinfikovať s čistiacimi prostriedkami na báze alkoholu. Čo sa však mikroorganizmov týka je zaujímavé, že dokážu vytvoriť rezistenciu, preto sa odporúča čistiace prostriedky striedať.

Nepochybne projekt noc výskumníkov je zaujímavý a užitočný a sme radi, že sme sa mohli prezentovať aj vďaka mikrobiologickému ústavu.


12.10.2023 - V týchto dňoch sa koná v priestoroch výstaviska Incheby medzinárodný veľtrh vzdelávania Gaudeamus, kde sa prezentovala aj naša fakulta. Musíme s radosťou skonštatovať, že o nás stánok bol veľký záujem každý deň. Ako vyplýva z rozhovorov s budúcimi adeptmi štúdia na našej fakulte, považujú ju za jednu z najlepších v rámci Slovenska, čo nás veľmi teší. Tento obrovský záujem je dôkazom toho, že Lekárska  fakulta v Bratislave vykračuje správnou a modernou cestou.Prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. je denno-denne v kontakte s deťmi s chorými obličkami. Empatická pani profesorka s vysoko profesionálnym prístupom stála pri zrode prvého Detského dialyzačného strediska na Slovensku a zásadným spôsobom sa pričinila aj o spustenie pediatrického transplantačného programu. 

Rozhovor s pani prof. MUDr. Ľudmilou Podrackou, CSc. si môžete prečítať TU.


13.7.2023 TA3 - Čo je to platická chirurgia a aka je úloha plastickej chirurgie v medicíne? Tá sa medzi laikmi často zamieňa len s vyhladzovaním vrások či zväčšovaním pŕs. Pritom do tohto chirurgického odboru spadá množstvo terapeutických zákrokov, ktoré doslova menia kvalitu života detských i dospelých pacientov. Plastickú chirurgiu nám predstavia prednosta Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava MUDr. Drahomír Palenčár PhD. a sekundárny lekár tejto kliniky MUDr. Ivan Fuljer. Viac sa o plastickej chirurgii a jej spolupráci s inými medicínskymi odbormi dozviete v nasledujúcom videu.


13.7.2023 - Na urgentných príjmoch UNB budú v lete bez nároku na mzdu vypomáhať študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Už teraz ich pomáha 22. Odmenou im budú skúsenosti, ktoré doteraz nemali.


10.7.2023 - Pracovníci V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava majú široké zameranie. Okrem toho, že boli vyťažení liečbou pacientov počas koronakrízy, sa podieľali aj na výskume imunomodulačných účinkov vitamínu D a jeho potenciálu v prevencii a liečbe respiračných ochorení vrátane nákazy COVID-19. V tejto časti dokumentárneho cyklu s nami nazriete do chodu kliniky a zistíte, ako je napojená na klinický výskum.


6.7.2023 - O tom, že sa z Plánu obnovy nepostaví nová Univerzitná nemocnica v Bratislave sme vás informovali. Už menej v médiách rezonoval fakt, aké dôsledky to bude mať pre naše zdravotníctvo. Prečo je teda nová univerzitná nemocnica v našej metropole potrebná pre celé Slovensko. O tejto téme sme sa porozprávali s Petrom Valkovičom, prvým prodekanom LF UK a prednostom II.neurologickej kliniky UNB a s Petrom Jackuliakom, prodekanom pre špecializačné štúdium LF UK a tajomníkom V. internej kliniky UNB.


23.6.2023 - Dnešné vydanie bude špecifické a viac zamerané na príbehy, ako na diagnózy a na dôležitosť psychologickej podpory detských pacientov liečiacich sa na onkologické diagnózy. O tejto téme sme sa porozprávali s onkologičkou a chirurgičkou Eliškou Kubíkovou, ktorá pôsobí na LF UK.


14. 6. 2023 - sa konala súťaž pre stredné a vysoké školy pod názvom zmeň svoj život - Veľvyslanectvo mladých. Bol to opäť zaujímavý ročník, ktorý sa dotýkal aktuálnych problémov v našej spoločnosti, ako aj nedostatku zdravotníckeho personálu, či problému šikany na školách. Našu fakultu reprezentovali dvaja študenti: Sophie Vulganová s témou Zachovanie reprodukcie u onkologických pacientov, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a víťazom sa stal Tomáš Krištof, študent II. ročníka, s prácou Operácia bypassu tlčúceho srdca. Gratulujeme.


13. 6. 2023 - prišiel na krátke pracovné stretnutie, pozvaný pánom dekanom, prof. Peter Hegyi, MD, DSc. Prof. Hegyi je profesorom internej medicíny. Zaoberá sa ochoreniami pankreasu. Vedie Centrum transakčnej medicíny na Semmelweisovej univerzite v Budapešti. A to je dôvod pre ktorý bol pozvaný. Rozbehol unikátny program prepojenia PhD. štúdia so špecializačným štúdiom, samozrejme s podporou nielen akademikov, ale aj riaditeľov nemocníc, čím dosiahol zaujímavé výsledky - jednak zvýšenie publikačnej aktivity, ale zároveň sa pozitívny dopad prejavil aj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vďaka jeho modelu transakčnej medicíny sa v nemocniciach zefektívnilo používanie antibiotík, skrátila sa priemerná dĺžka hospitalizácie a znížili sa náklady na zdravotnú starostlivosť. Profesor Hegyi nám tento model transakčnej medicíny predstavil a porozprával nám krok po kroku ako prepojil PhD. štúdium so špecializačným štúdiom v Peci a Budapešti. Je to veľmi inšpiratívny človek a stojí za zváženie jeho model implementovať aj u nás.


13. 6. 2023 - Po vzájomnej komunikácii a odsúhlasení sa podpísala v kancelárii rektora UK Zmluva o praktickej výučbe medikov a Zmluva o výberovom konaní na obsadzovanie funkčných miest prednostov špecializovaných výučbových zariadení medzi LFUK a UNB. Na tento historicky moment bol pozvaný aj minister zdravotníctva SR MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH, ktorý sa však z dôvodu zasadnutia vlády SR ospravedlnil.

Podpis zmluvy - Zmluva o praktickej výučbe a Zmluva o výberových konaniach - YouTube


dekan LFUK prof. Payer pred Európskym parlamentom

6. - 7. 6. 2023. Téma endokrinné disruptory. Dekan LFUK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM  bol členom delegácie európskej endokrinologickej spoločnosti, ktora na pôde európskeho parlamentu riešila tému endokrínných disruptorov - chemických látok, ktoré môžu narúšať endokrinný systém a vyvolávať nepriaznivé účinky na človeka alebo prírodu.


Dekan LF UK profesor Payer

5.6.2023 - „Chcem pokračovať v tom, čo fungovalo dobre“ - rozhovor s dekanom LFUK Prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. pre Lekárske noviny Máj 2023.


1.6.2023 - Dňa 31.5.2023 sa v Slovenskom dome v Prahe uskutočnil Deň slovenského kroja. Našu fakultu reprezentovala doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, ktorá bola absolútnou Slovenkou roka v roku 2013 a Slovenkou roka v kategórii zdravotníctvo.


26. - 27. máj 2023 Neapol - SIFIOG - Alliance for Health 2023
Dekan LFUK, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM prednášal na Medzinárodnom kongrese venovanému téme "Patients, not disorders: advances in reproduction and endocrinology"
Program SIFIOG 2023


24.5.2023 - Dňa 23.mája na pôde Univerzity Komenského sa uskutočnilo podujatie Zaži vysokú školu na vlastnej koži. Podujatie bolo určené pre stredné    školy v rámci inšpirácie na štúdium po strenej škole. Lekárska fakulta UK sa takisto prezentovala. Jednak boli prítomní naši študenti, ktorí informovali záujemcov o prijímacích pohovoroch, ako aj spôsobe štúdia na našej fakulte. Prednáškou prispela doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PdD., na tému: Appendix vermiformis, jeho úloha v diagnostike a liečbe u detí. Druhú prednášku predniesol MUDr. Igor Bartl na tému: Je láska v ére kardiosexuológie  (ne-)bezpečná.


22.5.2023 - Relácia RTVS / Dámsky klub, hosť relácie Doc. MUDr.Soňa Kiňová, PhD.: Ochorenia štítnej žľazy sú najčastejšou chorobou, ktorú rieši endokrinológ v každodennej praxi. Postihujú častejšie ženy v porovnaní s mužmi. Môže ísť o poruchu funkcie štítnej žľazy v zmysle zvýšenej či zníženej činnosti, ale aj o poruchu štruktúry, prítomnosť strumy, uzlových zmien. V príspevku sa dozviete o hlavných prejavoch, možnostiach diagnostiky a terapie.


22.5.2023 - Dekan Lekárskej fakulty UK prof. Payer prebral záštitu nad dvomi konferenciami.

I. konferencia

Konferencia Slovenskej spoločnosti pre hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA, organizačnej zložky SLS).
Konferencia sa uskutoční dňa 26.5.2023. Jedná sa o druhú konferenciu so zameraním na problematiku HTA na Slovensku za účasti medzinárodne uznávaných expertov v oblasti HTA. Konferencia ponúkne bohatý program a odborný prehľad na špičkovú medicínu v súvislosti  s hodnotením zdravotníckych technologií. V rámci konferencie odznejú tému týkajúce sa medicíny najvyššej úrovne, teórie a klinickej praxi ako aj hodnotenia najvýznamnejších technológií. A par excellence, či efektivity využívaných zdrojov v zdravotníckej starostlivosti.
Túto konferenciu usporiada Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

II. konferencia

Druhú záštitu preberá pán dekan nad konferenciou, ktorú realizuje Ústav súdneho lekárstva LFUK.
Jedná sa o 53. Krsekovu súdnolekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa uskutoční 29.mája 2023. Účasť na konferencii prisľúbil prof. Denis Cusack z Írska - prezident European Concil of Legal Medicine, čo je inštitúcia udávajúca trendy praxe, výučby a rozvoja súdneho lekárstva v Európe, ako aj významný medzinárodne činný súdny lekár Dr. Jonh Clark z Veľkej Británie.


18. 5. 2023 - Dňa 12.-13.mája sa konal druhý ročník medzinárodného kongresu Bratislavských dentálnych dní s témou Digitalizácie v zubnom lekárstve. Svoje zastúpenie mala aj Lekárska fakulta UK. Prodekan pre výuku zubného lekárstvo Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA bol čestným hosťom akcie a diskutoval na tému skvalitnenia výuky a digitalizácie s prof. Jakovacom - prodekanom a vedúcim oddelenia zubnej protetiky z Univerzity v Záhrebe, Dr. Groszom z Maďarska ako aj s prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igorom Moravčíkom a MUDr. Tomášom Szálayom - riaditeľom Odboru zdravotníctva na BSK.

Svoje zastúpenie sme mali aj v podobe prednášajúcich doc. MUDr. Ladislava Czaka, PhD, MPH a MUDr. Branislava Gálisa, PhD z Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB Ružinov, ktorí predstavili digitálne plánovanie pri rekonštrukčných operáciách a dentálnej rehabilitácii.

MDDr. Michaela Lifková z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA sa spolupodieľala na organizovaní kongresu a moderovaní podujatia.


3. 5. 2023 Zlaté promócie LF UK - Aula Univerzity Komenského ožila opäť atmosférou promócie. Tentokrát však to boli tzv. „zlaté promócie“. Týkali sa absolventov dnes už mnohých profesorov, docentov, lekárov,  ktorí promovali na Lekárskej fakulte pred 50 rokmi. Zlaté promócie sa aj vďaka Rektorátu LF UK a podpory samotného pána rektora prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD sa stali krásnou spomienkovou tradíciou. Bolo dojímavé vidieť  absolventov v rámci tohto slávnostného aktu, ktorí prežívali tento moment podobne, ako keď promovali prvýkrát. Rozdiel bol však už v ich dlhej lekárskej púti, počas ktorej vlastne napĺňali  a napĺňajú svoje sny, ktoré si vysnívali pred 50. rokmi. Ďakujeme za rozhovory.


Kniha lekárska mikrobiológia 2

14.4.2023 - V posledných dňoch uzrelo svetlo sveta dielo autorského kolektívu  Liptáková a kolektív: Lekárska mikrobiológia.
Najdôležitejším posolstvom 2. doplneného a prepracovaného vydania je skutočnosť, že 1. vydanie lekárskej mikrobiológie bolo úspešné a do posledného výtlačku našlo svojich čitateľov. Autori brali do úvahy skúsenosti z výučby medikov. V knihe je zaradených veľa originálnych obrázkov, ale aj názorných schém, tabuliek, čo zvyšuje didaktickú hodnotu diela. Kniha prináša do odboru ucelenú najnovšiu terminológiu  v zhode s medzinárodnou klasifikáciou. Autori dbali na kultivovaný prejav a zrozumiteľnosť. Autori knihy výborne zvládli náročné texty, v ktorých vykreslili jasné cesty medzi pôvodcom ochorenia a ochorením, medzi ochorením a liečbou. Mimoriadny význam majú kazuistiky, ktoré predstavujú silný záchytný bod pre študentov. Autori však urobili i ďalší krok, ktorým bolo zaradenie kontrolných otázok, ktoré by mal študent po preštudovaní a zvládnutí kapitoly vedieť zodpovedať.
Druhému vydaniu Lekárskej mikrobiológie želáme na cestu vďačných čitateľov, ktorí v knihe určite nájdu potrebné informácie.


13.4.2023 - V ďalšom diele relácie Zdravie na ta3 sme sa zamerali na študentov medicíny, ktorí popri náročnom štúdiu mimoriadne rozsiahleho odboru, akým je lekárstvo, dokážu pracovať na výskumných a inovatívnych projektoch. LF UK im k tomu poskytuje tvorivé prostredie. Čo všetko študenti vymysleli a na akých projektoch pracujú, o tom sme sa rozprávali s doc. Eliškou Kubíkovou, vedúcou Referátu pre styk s verejnosťou LF UK a zástupkyňou prednostu Anatomického ústavu, a študentom piateho ročníka všeobecného lekárstva LF UK Dominikom Kadlubiakom.

5.4.2023 - hosťom relácie "Dobré ráno, Slovensko!" bola doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Do programu » Dobré ráno, Slovensko! s Barbarou Štubňovou « prišla z Anatomického ústavu lekárskej fakulty UK doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., ktorá porozprávala o novom type bio-vstrebateľného materiálu. Anatomický ústav však podporuje aj iné inovácie...

Celý rozhovor si môžete vypočuť TU!!!


31.3.2023 - Takmer všetci pacienti s rakovinou semenníkov sa môžu vyliečiť... Hovorí doc. MUDr. Michal Chovanec PhD. Z II. Onkologickej klinik LFUK  a NOÚ

Nádory semenníkov predstavujú u mladých mužov najčastejšiu formu rakoviny a neliečený nádor je pre nich smrteľný. Tejto oblasti výskumu a aj vrámci medzinárodnej spolupráce sa venuje doc.Chovanec, ktorý aj so svojim tímom prispel k poznaniu biomarkerov na presnejšie zistenie prognózy tohto ochorenia. Podarilo sa im aj zistiť, aký vplyv na ochorenie má imunitný systém a že poruchy v oprave DNA v nádore a takzvané nádorové kmeňové bunky spôsobujú rezistenciu na chemoterapiu. To pomohlo lepšie identifikovať pacientov s veľmi dobrou, ale aj zlou prognózou. Práca našich odborníkov na čele s doc. Chovancom takisto prispela k zisteniu niekoľkých typov neskorých následkov liečby u vyliečených pacientov a začínajú odhaľovať mechanizmy takejto toxicity aj na molekulárnej úrovni. Ukazuje sa, že dôležitú úlohu tu okrem iného môže zohrávať aj narušenie črevného mikrobiómu počas liečby, čo dáva predpoklad pre ďalšie štúdie do budúcnosti.

Výsledky štúdia na túto tému boli publikované v časopise BRITISH MEDICAL JOURNAL. Tento časopis má Impact Factor až 96,2.

Je to jeden z najprestížnejších medicínskych, ale aj jeden z najstarších odborných časopisov na svete. Lekárska fakulta UK je na takého učiteľa, lekára, vedca, mimoriadne hrdá.

Ďakujeme a veríme že lekárska fakulta bude mať v budúcnosti ďalších takýchto významných vedcov - lekárov, ktorí svojou prácou zviditeľnia našu Alma mater a pomôžu tisíckam pacientov s touto diagnózou.


16.3.2023 -  sa uskutočnil na Anatomickom ústave LF UK medzinárodný workshop na tému: Praktické skúsenosti s bioabsorbovateľnými implantátmi PLGA.  Garantom podujatia bol prof. MUDr. Peter  Šimko, CSc., prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU UNB, ktorý je zároveň aj hlavným odborníkom MZ SR pre úrazovú chirurgiu. Témou workshopu boli :

  • všeobecné informácie a skúsenosti s bioabsorbovateľnými materiálmi PLGA
  • osteosyntézy rezorbovateľnými skrutkami v detskom a adolescentom veku
  • osteosyntéza diafýzy a distálnej metafýzy predlaktia u detí
  • osteosyntéza lakťa u detí
  • nová metóda detekcie bakteriálnej záťaže v ranách – sonifikácia pomocou krytia CERDAC

Tento workshop mal za cieľ ďalšie postgraduálne vzdelávanie lekárov v ortopédii i v traumatológii . Využitie bioabsorbovateľných implantátov PLGA prináša nový pohľad v liečbe zlomenín tak u dospelých, ako aj detských pacientov. Ich použitím sa znižuje dĺžka hospitalizácie pacientov, zvyšuje sa komfort  priebehu  hojenia zlomenín a nie je potrebná sekundárna operácia na extrakciu fixačného aparátu po zhojení zlomenín.

Tešíme sa spolupráci oboch Lekárskych fakúlt v Bratislave, ktorým ide o jediný cieľ, a to  o blaho pacienta , ako aj o  zvyšovanie vzdelávania v rámci pre a postgraduálneho štúdia.  Benefitom  workshopu bola aj výmena praktických skúseností medzi odborníkmi, ako aj blok praktických cvičení. Materiál bude použitý aj v rámci výučby na Lekárskej fakulte ( vhodné pre Klinickú anatómiu a chirurgické odbory).


10.3.2023 - V priestoroch Anatomického ústavu LF UK sa dňa 10.3.2023 uskutočnil 2.ročník súťaže CLINICAL SKILLS EVENT (CSE). Tento ročník prebiehal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (pre študentov Farmaceutickej UK, Lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty SZU), pričom študenti LF UK sa zapojili do tejto súťaže po druhý krát. Pre Martinských študentov a Košických študentov prebiehala súťaž paralelne v Košiciach. Cieľom tohto projektu je podpora rozvíjania vedomostí študentov v oblasti riešenia farmakoterapeutických  problémov a ich využitia v klinickej praxi. Ideou projektu je konfrontovať vedomosti a klinické zručnosti študentov farmácie a lekárskej fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach, ktorí na vybraných prípadoch z praxe preukazujú svoju schopnosť riešiť farmakoterapeutické problémy a komplexne zhodnotiť terapiu pacienta. Zároveň je reakciou na zvyšujúcu sa potrebu intenzívnej spolupráce medzi zdravotníckymi profesionálmi, konkrétne farmaceutmi a lekármi, ktorá je predpokladom úspešnejšej a kvalitnejšej liečby. Spolupráca medzi klinickými farmaceutmi a lekármi môže zefektívniť terapiu, znížiť riziko liekových pochybení a vznik nežiadúcich účinkov a pozitívne ovplyvniť náklady na liečbu pacienta.

Študenti si zmerali sily najskôr v texte po ktorom nasledovala komplexná klinická kazuistika, ktorej úlohou bolo preveriť schopnosti spolupráce, komunikácie ale samozrejme aj vedomosti a zručnosti študentov v práci s IKT. Pri tvorbe kazuistík spolupracovali odborní garanti za LF UK doc. PharmDr. Andrea Gažová , PhD, a doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD, MPH.

Po skončení súťaže sa v Ladzianskeho posluchárni LF UK uskutočnili streamované prednášky : interakcie Paxlovidu – kazuistika. Prednášajúca bola PharmDr. Kristína Lajtmanová z NÚSCH a druhá prednáška bola s názvom : Čo sa skrýva za opuchom (MUDr. Ivana Hulínková, NÚDCH Bratislava)

 
 

14.2.2023 - Zasadanie Akademického senátu LFUK - schválenie novovzniknutého PR oddelenia LF UK pod vedením doc. et doc. MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD., MPH. Úlohou tohto oddelenia bude spracovávanie masmediálnej politiky, koordinovanie  výstupov k verejnosti, pripravovanie tlačových správ, komunikácia so zástupcami médií, vypracovanie mediálnej analýzy, samozrejme  aj v spolupráci so študentami LF UK. Všetko za účelom zviditeľňovania LF UK a jej prezentovania ako poprednej Lekárskej  fakulty na Slovensku, ktorá je otvorená aj pre štúdium zahraničných študentov.


9.2.2023 - Rozhovor s novozvoleným dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM


4.2.2023 - Na Anatomickom ústave LF UK po väčšej prestávke sa konal kadaverózny kurz v rámci odboru ORL v spolupráci s prednostom ORL kliniky nemocnice Ružomberok MUDr. Mariánom Sičákom, PhD.  Tento kurz bol zameraný na tréningovú výučbu v rámci postgraduálneho štúdia.


3.2.2023 - na Anatomickom ústave LF UK sa uskutočnila exkurzia  SZŠ zo Skalice. Prebehla demonštrácia kadaverózneho materiálu ako aj prehliadka historických preparátov  Anatomického múzea. Zároveň študenti SZŠ vyskúšali okuliare 3D virtuálna realita, ktoré slúžia na výučbu predmetu anatómia  na Lekárskej fakulte. Opakované  exkurzie pre stredné školy sú vhodné ako motivácia pre štúdium na Lekárskej fakulte.


2.2.2023 - Rozhovor s novým dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM v štúdiu TA3. V rozhovore sa nový pán dekan dotkol mnohých pálčivých tém, ktoré ťažia naše zdravotníctvo ale aj Lekársku fakultu LF UK. Zdôraznil spoluprácu LF UK s jednotlivými nemocnicami, ktoré sú žiaľ v katastrofálnom stave, čo je jednou z  príčin odchodu mladých lekárov do zahraničia. Hovoril o zintenzívnení výučby v nemocniciach, ale aj na oddeleniach , ktoré nemusia byť principiálne výučbové pracoviská, ale sú vhodné na praktickú výučbu pre medikov.

V rozhovore zdôraznil potrebu novej kvalitnej nemocnice, ďalej spoluprácu so zahraničnými univerzitami, rozšírenie Vedeckej rady o zahraničných profesorov . Takisto sa rozoberala výučba teoretických predmetov, ktoré by mali smerovať viac k prepojeniu  na kliniku. Pán dekan v rozhovore spomenul aj potrebu väčšieho zviditeľnenia Lekárskej fakulty – plán vytvorenia PR oddelenia.