Výročné a hodnotiace správy

Výročné správy

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2020

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2020

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2020

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2019

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2019

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2019

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2018

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2018

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2018

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2017

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2017

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2016

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2015

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2015

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2015

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2014

Dlhodobý zámer LFUK na obdobie rokov 2014-2024

Dlhodobý zámer LFUK na obdobie rokov 2014-2024