Výročné a hodnotiace správy

Výročné správy

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2023

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2023

Príloha k výročnej správe o hospodárení LF UK za rok 2023 - tabuľka

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2022

        Príloha č. 1 - zoznam vedeckých prác

        Príloha č. 2 - zoznam publikačnej činnosti

        Príloha č. 3 - zoznam grantov

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2022

Príloha k výročnej správe o hospodárení LF UK za rok 2022 - tabuľka

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2021

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2021

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2021- tabuľka

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2020

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2020

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2020

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2019

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2019

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2019

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2018

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2018

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2018

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2017

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2017

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2016

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2015

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2015

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2015

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2014

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2014

Príloha k správe o hospodárení LF UK za rok 2014

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2013

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2013

Príloha k správe o hospodárení LFUK za rok 2013

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2012

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2012

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2011

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2011

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2010

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2010

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2009

Príloha k Výročnej správe LF UK za rok 2009

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2009

 

Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2008

Výročná správa o hospodárení LF UK za rok 2008

Hodnotiace správy

Analýza vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2020 (a vyhliadky do roku 2021)

Stručná analýza vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019

Stručná analýza vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2017

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2016

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2015

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2014

Správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2013

Správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2012

Správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2011

Správa o vedecko-výskumnej činnosti LF UK za rok 2010

 

Správa o vzdelávacej činnosti na LF UK za rok 2020

Správa o vzdelávacej činnosti na LF UK za rok 2019

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti LF UK  za akad. rok 2018/2019 v slovenskom jazyku

Správu o vzdelávacej činnosti v anglickom jazyku 2018/2019

Správu vzdelávacej činnosti na LF UK za rok 2017

Správa o vzdelávacej činnosti na LF UK za rok 2016

Správa o vzdelávacej činnosti na LF UK za rok 2015

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti LF UK za rok  2014

 

Správa o úrovni vzdelávacej činnosti LFUK r. 2009

Správa o prieskume názorov (slov. výučba) 2010/2011

Správa o prieskume názorov (angl. výučba) 2010/2011

Správa o prieskume názorov (angl. výučba) 2013/2014

SWOT ANALÝZA r. 2011

Hodnotiaca správa za rok 2012

EVALUACIA VÝUČBY na LFUK v anglickom jazyku 2008, 2009, 2010