Tlačivá

Súbory si môžete prevzať na počítač aj tak, že kliknete pravým tlačítkom myši na požadovanú linku a zvolíte voľbu "Uložiť cieľ ako..." ,resp. "Save target as..."

Pozor!!! Usmernenie k dohodám platným od roku 2013!!!

1.Výkaz práce pre výučbu v anglickom jazykuXLSX
2.Výkaz práce pre skúšanie v anglickom jazykuXLSX
3.Výkaz práce pre výučbu v slovenskom jazykuXLSX
4.Výkaz práce pre skúšanie v slovenskom jazykuXLSX
5.Cestovný príkaz - príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a vyúčtovanie SCXLSXPDF
6.Správa z vnútroštátnej pracovnej cestyDOCXPDF
7.Cestovný príkaz na ZPCXLSXPDF
8.Správa zo zahraničnej pracovnej cesty pracovníka LF UKDOCXPDF
9.Dohoda o používaní vlastného cestného vozidla na pracovnej cesteDOCXPDF
10.Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cestyXLSXPDF
11.Žiadosť o prijatie zahraničného hosťa na LF UKDOCXPDF
12.Žiadosť doktoranda v dennej forme o udelenie tvorivého voľnaDOCXPDF
13.Žiadanka na vykonanie oprávDOCXPDF
14.Vyúčtovanie preddavkuXLSXPDF
15.Vyúčtovanie cestovných lístkov hromadnej mestskej dopravy za mesiacDOCXPDF
16.Návrh na vyradenie z majetkuDOCXPDF
17.Dohoda o vykonaní práceXLSXPDF
18.Dohoda o pracovnej činnostiXLSXPDF
19.Dohoda o brigádnickej práci študentovXLXSPDF
20.Výkaz práceXLSPDF
21.Mesačná evidencia dochádzkyXLSPDF
22.Návrh na odmenuDOCXPDF
23.Odmena - výučba v sobotuXLSXPDF
24.Návrh na priznanie osobného príplatkuDOCXPDF
25.Platba za náhradyDOCXPDF
26.Popis pracovnej činnostiDOCXPDF
27.Výdajka - prevodka pre skladXLSXPDF
28.Žiadanka na autoXLSXPDF
29.Dovolenkový lístokXLSXPDF
30.Výkaz výkonu práce špecializačného štúdia a certifikačnej prípravyXLSXPDF
31.Majetkové priznanieDOCXPDF
32.Pracovný pomer - prehlásenieDOCXPDF
33.Prihláška do výberového konaniaDOCXPDF
34.Dohoda o poskytnutí cestovných náhradDOCXPDF
35.Prieskum trhuDOCXPDF
36.Kontrolný list FO 2016DOCXPDF
37.Kontrolný list TPS 2016DOCXPDF
38.Osobný dotazníkDOCXPDF
39.Výkaz odpracovaných hodín, nadčasy a príplatkyDOCXPDF
40.Žiadosť o príspevok na rekreáciuXLSXPDF

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/dokumenty/tlaciva/21_dochadzka_LF_UK.xls