Tlačivá

Súbory si môžete prevzať na počítač aj tak, že kliknete pravým tlačítkom myši na požadovanú linku a zvolíte voľbu "Uložiť cieľ ako..." ,resp. "Save target as..."

Pozor!!! Usmernenie k dohodám platným od roku 2013!!!

1.Odmena za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v anglickom jazykuXLSXPDF
2.Cestovný príkaz - príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a vyúčtovanie SCXLSXPDF
3.Správa z vnútroštátnej pracovnej cestyDOCXPDF
4.Cestovný príkaz na ZPCXLSXPDF
5.Správa zo zahraničnej pracovnej cesty pracovníka LF UKDOCXPDF
6.Dohoda o používaní vlastného cestného vozidla na pracovnej cesteDOCXPDF
7.Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cestyXLSXPDF
8.Žiadosť o prijatie zahraničného hosťa na LF UKDOCXPDF
9.Žiadosť doktoranda v dennej forme o udelenie tvorivého voľnaDOCXPDF
10.Žiadanka na vykonanie oprávDOCXPDF
11.Vyúčtovanie preddavkuXLSXPDF
12.Vyúčtovanie cestovných lístkov hromadnej mestskej dopravy za mesiacDOCXPDF
13.Návrh na vyradenie z majetkuDOCXPDF
14.Dohoda o vykonaní práceXLSXPDF
15.Dohoda o pracovnej činnostiXLSXPDF
16.Dohoda o brigádnickej práci študentovXLXSPDF
17.Výkaz práceXLSPDF
18.Mesačná evidencia dochádzkyDOCXPDF
19.Návrh na odmenuDOCXPDF
20.Odmena - výučba v sobotuXLSXPDF
21.Odmeny - štátna skúška, oponentský posudok, vedenie diplomovej práce v slovenskom jazyku XLSXPDF
22.Odmeny - štátna skúška, oponentský posudok, vedenie diplomovej práce v anglickom jazykuXLSXPDF
23.Návrh na priznanie osobného príplatkuDOCXPDF
24.Platba za náhradyDOCXPDF
25.Popis pracovnej činnostiDOCXPDF
26.Výdajka - prevodka pre skladXLSXPDF
27.Žiadanka na autoXLSXPDF
28.Dovolenkový lístokXLSXPDF
29.Výkaz výkonu práce špecializačného štúdia a certifikačnej prípravyXLSXPDF
30.Majetkové priznanieDOCXPDF
31.Pracovný pomer - prehlásenieDOCXPDF
32.Prihláška do výberového konaniaDOCXPDF
33.Dohoda o poskytnutí cestovných náhradDOCXPDF
34.Prieskum trhuDOCXPDF
35.Kontrolný list FO 2016DOCXPDF
36.Kontrolný list TPS 2016DOCXPDF
37.Osobný dotazníkDOCXPDF
38.Výkaz odpracovaných hodín, nadčasy a príplatkyDOCXPDF
39.Žiadosť o príspevok na rekreáciuXLSXPDF