Tlačivá

Súbory si môžete prevzať na počítač aj tak, že kliknete pravým tlačítkom myši na požadovanú linku a zvolíte voľbu "Uložiť cieľ ako..." ,resp. "Save target as..."

1.Výkaz práce pre výučbu v anglickom jazykuXLSX
2.Výkaz práce pre skúšanie v anglickom jazykuXLSX
3.Žiadosť o príspevok v zmysle Kolektívnej zmluvy LF UKDOCXPDF
4.Cestovný príkaz - príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a vyúčtovanie SCXLSXPDF
5.Správa z vnútroštátnej pracovnej cestyDOCXPDF
6.Cestovný príkaz na ZPCXLSXPDF
7.Správa zo zahraničnej pracovnej cesty pracovníka LF UKPDF*
8.Dohoda o používaní vlastného cestného vozidla na pracovnej cesteDOCXPDF
9.Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cestyXLSXPDF
10.Žiadosť o prijatie zahraničného hosťa na LF UKDOCXPDF
11.Žiadosť doktoranda v dennej forme o udelenie tvorivého voľnaDOCXPDF
12.Žiadanka na vykonanie oprávDOCXPDF
13.Vyúčtovanie preddavkuXLSXPDF
14.Vyúčtovanie cestovných lístkov hromadnej mestskej dopravy za mesiacDOCXPDF
15.Návrh na vyradenie z majetkuDOCXPDF
16.Dohoda o vykonaní práceXLSXPDF
17.Dohoda o pracovnej činnostiXLSXPDF
18.Dohoda o brigádnickej práci študentovXLXSPDF
19.Výkaz práceXLSPDF
20.Mesačná evidencia dochádzkyXLSPDF
21.Návrh na odmenuDOCXPDF
22.Odmena - výučba v sobotuXLSXPDF
23.Návrh na priznanie osobného príplatkuDOCXPDF
24.Platba za náhradyDOCXPDF
25.Popis pracovnej činnostiDOCXPDF
26.Výdajka - prevodka pre skladXLSXPDF
27.Žiadanka na autoXLSXPDF
28.Dovolenkový lístokXLSXPDF
29.Výkaz výkonu práce špecializačného štúdia a certifikačnej prípravyXLSXPDF
30.Majetkové priznanieDOCXPDF
32.Prihláška do výberového konaniaDOCXPDF
33.Dohoda o poskytnutí cestovných náhradDOCXPDF
34.Záznam z prieskumu trhuDOCXPDF
35.Kontrolný list FO 2023DOCXPDF
36.Kontrolný list TPS 2023DOCXPDF
38.Výkaz odpracovaných hodín, nadčasy a príplatkyDOCXPDF
39.Žiadosť o príspevok na rekreáciuXLSXPDF
40.Hlavičkový papierDOCXPDF
41.Žiadosť o poskytnutie pracovného voľnaDOCXPDF
42.Návrh na priznanie dodatkovej dovolenkyDOCXPDF
43.Žiadosť o otcovskú dovolenkuDOCXPDF
44.Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania cez dynamický nákupný systémDOCXPDF
45.Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania cez elektronický kontraktačný systémDOCXPDF
46.Záznam o uplatnení výnimkyDOCXPDF
47.Tlačivo na kilometrovné TPCDOCXPDF
48.Tlačivo na kilometrovné ZPCDOCXPDF
49.Tlačivo na kilometrovné ZPC - dekanDOCXPDF
50.Správa z prijatia zahraničného hosťaDOCXPDF
51.

Dokumenty k nástupu do pracovného pomeru na LF UK:
- Zoznam dokumentov potrebných k nástupu do PP na LF UK
- Žiadosť o prijatie do PP
- Osobný dotazník
- Čestné prehlásenie podľa bodu 8 písm. a-e
- Čestné prehlásenie podľa bodu 8 písm. f
- Informačný list o pracovných podmienkach na LF UK
- Dohoda o elektronickom poskytovaní výplatnej pásky

DOCX
DOCX
DOCX
DOCX
DOCX
DOCX
DOCX
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
52.Žiadosť o udelenie pracovného voľna počas zahraničnej pracovnej stážeDOCX PDF
53.Čestné vyhlásenie - zahraničná pracovná stážDOCX PDF

* Formulár je vo formáte interaktívneho pdf súboru. Formulár je nutné najskôr uložiť na disk a potom následne vyplniť.