Tlačivá

Súbory si môžete prevzať na počítač aj tak, že kliknete pravým tlačítkom myši na požadovanú linku a zvolíte voľbu "Uložiť cieľ ako..." ,resp. "Save target as..."

Pozor!!! Usmernenie k dohodám platným od roku 2013!!!

1.Odmena – štátna skúška, oponentský posudok, vedenie diplomovej práce v anglickom jazykuXLSX
2.Odmena – štátna skúška, vedenie diplomovej práce v slovenskom jazykuXLSX
3.Odmena za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v anglickom jazykuXLSX
4.Výkaz práce výučby v slovenskom jazyku 6. ročníkXLSX
5.Výkaz práce výučby v slovenskom jazykuXLSX
6.Cestovný príkaz - príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a vyúčtovanie SCXLSXPDF
7.Správa z vnútroštátnej pracovnej cestyDOCXPDF
8.Cestovný príkaz na ZPCXLSXPDF
9.Správa zo zahraničnej pracovnej cesty pracovníka LF UKDOCXPDF
10.Dohoda o používaní vlastného cestného vozidla na pracovnej cesteDOCXPDF
11.Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cestyXLSXPDF
12.Žiadosť o prijatie zahraničného hosťa na LF UKDOCXPDF
13.Žiadosť doktoranda v dennej forme o udelenie tvorivého voľnaDOCXPDF
14.Žiadanka na vykonanie oprávDOCXPDF
15.Vyúčtovanie preddavkuXLSXPDF
16.Vyúčtovanie cestovných lístkov hromadnej mestskej dopravy za mesiacDOCXPDF
17.Návrh na vyradenie z majetkuDOCXPDF
18.Dohoda o vykonaní práceXLSXPDF
19.Dohoda o pracovnej činnostiXLSXPDF
20.Dohoda o brigádnickej práci študentovXLXSPDF
21.Výkaz práceXLSPDF
22.Mesačná evidencia dochádzkyDOCXPDF
23.Návrh na odmenuDOCXPDF
24.Odmena - výučba v sobotuXLSXPDF
25.Odmeny - štátna skúška, oponentský posudok, vedenie diplomovej práce v anglickom jazykuXLSXPDF
26.Návrh na priznanie osobného príplatkuDOCXPDF
27.Platba za náhradyDOCXPDF
28.Popis pracovnej činnostiDOCXPDF
29.Výdajka - prevodka pre skladXLSXPDF
30.Žiadanka na autoXLSXPDF
31.Dovolenkový lístokXLSXPDF
32.Výkaz výkonu práce špecializačného štúdia a certifikačnej prípravyXLSXPDF
33.Majetkové priznanieDOCXPDF
34.Pracovný pomer - prehlásenieDOCXPDF
35.Prihláška do výberového konaniaDOCXPDF
36.Dohoda o poskytnutí cestovných náhradDOCXPDF
37.Prieskum trhuDOCXPDF
38.Kontrolný list FO 2016DOCXPDF
39.Kontrolný list TPS 2016DOCXPDF
40.Osobný dotazníkDOCXPDF
41.Výkaz odpracovaných hodín, nadčasy a príplatkyDOCXPDF
42.Žiadosť o príspevok na rekreáciuXLSXPDF