Tlačivá

Súbory si môžete prevzať na počítač aj tak, že kliknete pravým tlačítkom myši na požadovanú linku a zvolíte voľbu "Uložiť cieľ ako..." ,resp. "Save target as..."

Pozor!!! Usmernenie k dohodám platným od roku 2013!!!

1.Výkaz práce pre výučbu v anglickom jazykuXLSX
2.Výkaz práce pre skúšanie v anglickom jazykuXLSX
3.Výkaz práce pre skúšanie v slovenskom jazykuXLSX
4.Cestovný príkaz - príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a vyúčtovanie SCXLSXPDF
5.Správa z vnútroštátnej pracovnej cestyDOCXPDF
6.Cestovný príkaz na ZPCXLSXPDF
7.Správa zo zahraničnej pracovnej cesty pracovníka LF UKDOCXPDF
8.Dohoda o používaní vlastného cestného vozidla na pracovnej cesteDOCXPDF
9.Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cestyXLSXPDF
10.Žiadosť o prijatie zahraničného hosťa na LF UKDOCXPDF
11.Žiadosť doktoranda v dennej forme o udelenie tvorivého voľnaDOCXPDF
12.Žiadanka na vykonanie oprávDOCXPDF
13.Vyúčtovanie preddavkuXLSXPDF
14.Vyúčtovanie cestovných lístkov hromadnej mestskej dopravy za mesiacDOCXPDF
15.Návrh na vyradenie z majetkuDOCXPDF
16.Dohoda o vykonaní práceXLSXPDF
17.Dohoda o pracovnej činnostiXLSXPDF
18.Dohoda o brigádnickej práci študentovXLXSPDF
19.Výkaz práceXLSPDF
20.Mesačná evidencia dochádzkyXLSPDF
21.Návrh na odmenuDOCXPDF
22.Odmena - výučba v sobotuXLSXPDF
23.Návrh na priznanie osobného príplatkuDOCXPDF
24.Platba za náhradyDOCXPDF
25.Popis pracovnej činnostiDOCXPDF
26.Výdajka - prevodka pre skladXLSXPDF
27.Žiadanka na autoXLSXPDF
28.Dovolenkový lístokXLSXPDF
29.Výkaz výkonu práce špecializačného štúdia a certifikačnej prípravyXLSXPDF
30.Majetkové priznanieDOCXPDF
31.Pracovný pomer - prehlásenieDOCXPDF
32.Prihláška do výberového konaniaDOCXPDF
33.Dohoda o poskytnutí cestovných náhradDOCXPDF
34.Prieskum trhuDOCXPDF
35.Kontrolný list FO 2016DOCXPDF
36.Kontrolný list TPS 2016DOCXPDF
37.Osobný dotazníkDOCXPDF
38.Výkaz odpracovaných hodín, nadčasy a príplatkyDOCXPDF
39.Žiadosť o príspevok na rekreáciuXLSXPDF
40.Hlavičkový papierDOCXPDF

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/dokumenty/tlaciva/21_dochadzka_LF_UK.xls