17. 9. 2019 - Zasadenie pamätného stromu a osadenie časovej schránky

Vedenie Lekárskej fakulty UK dňa 17.9.2019 zakopalo v areáli teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK pri príležitosti 100. výročia založenia Lekárskej fakulty UK do zeme časovú schránku pre budúce generácie. Bol taktiež zasadený pamätný strom - ľaliovník.

Časová kapsula bola do zeme vložená rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a súčasným dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc., ako aj ďalšími členmi vedenia fakulty.

Kapsula s odkazmi a artefaktami pre budúce generácie obsahovala viacero historických a súčasných dokumentov a vedenie fakulty si chcelo aj takouto formou uctiť minulé aj budúce generácie a zanechať im pri tejto príležitosti významný historický odkaz.

<output>

Vedenie Lekárskej fakulty UK dňa 17.9.2019 zakopalo v areáli teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK pri príležitosti 100. výročia založenia Lekárskej fakulty UK do zeme časovú schránku pre budúce generácie. Bol taktiež zasadený pamätný strom - ľaliovník.

Časová kapsula bola do zeme vložená rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a súčasným dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc., ako aj ďalšími členmi vedenia fakulty.

Kapsula s odkazmi a artefaktami pre budúce generácie obsahovala viacero historických a súčasných dokumentov a vedenie fakulty si chcelo aj takouto formou uctiť minulé aj budúce generácie a zanechať im pri tejto príležitosti významný historický odkaz.

fotogaléria

</output>