Oslavy 100. výročia založenia LF UK

Lekárska fakulta je najstaršou z dnešných trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Svoju činnosť začala ako prvá z tých, ktoré v súčasnosti tvoria jadro najväčšej a prvej modernej univerzity na Slovensku. V týchto dňoch oslavuje sto rokov od svojho založenia, počas ktorých sa zodpovedne stará o výchovu slovenskej spoločnosti, o jej inteligenciu, stav jej poznania a vedy.Storočná história akademickej pôsobnosti Lekárskej fakulty UK sa začala 21. septembra 1919. Iniciatíva vzniku a realizácia projektu založenia a budovania národnej univerzity v Bratislave patrí predovšetkým českým lekárom zoskupeným okolo osobnosti prof. MUDr. Kristiána Hynka, prvého rektora Univerzity Komenského, ktorý spolu s tímom vybraných lekárov zostavil prvé vedenie Lekárskej fakulty a jej pedagogický zbor.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského si pripomenula 100. výročia svojho založenia.  

Oslavy sa uskutočnili v termíne 17. – 19. septembra 2019:

  • 17.9.2019 o 13:00 hod zasadenie pamätného stromu a uloženie časovej schránky pri príležitosti osláv 100. výročia založenia LF UK za účasti rektora Univerzity Komenského v Bratislave
  • 17.9.2019 od 14:00 hod Slávnostný pracovný deň LF UK s odovzdávaním ocenení rektora UK a slávnostnými prednáškami vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK
  • 17.9.2019 od 17:30 hod raut pre zamestnancov a študentov LF UK v priestoroch pred Dekanátom LF UK
  • 18.9.2019 od 9:00 hod Slávnostný pracovný deň LF UK s odovzdávaním ocenení dekana LFUK a s prezentáciou vybraných pracovísk (ústavov a kliník) vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK
  • 19.9.2019 od 10:00 hod Slávnostné zhromaždenie Akademickej obce LF UK v Aule UK s účasťou predstaviteľov spoločenského,  politického a verejného života
V nasledujúcich dňoch tu uverejníme všetky informácie o priebehu osláv. 

Príhovor prof. Vilčeka

Medzi ocenenými pamätnou medailou Univerzity Komenského aj pamätnou medailou Lekárskej fakulty UK bol aj 86 ročný slovensko-americký mikrobiológ, prof. Ján Vilček.

Narodil sa 17. júna 1933 v Bratislave. V roku 1964 emigroval a od roku 1965 pracoval v USA vo výskume liekov proti autoimunitným chorobám. V roku 2000 spolu s manželkou založili nadáciu The Vilcek Foundation. Bol ocenený viacerými cenami na Slovensku aj v USA. Jedno z ocenení si prevzal od bývalého prezidenta Baracka Obamu v januári 2013. Lekárkou bola aj jeho mama, ktorá promovala na lekárskej fakulte v roku 1931. Profesora Vilčeka učil ešte Ladislav Dérer, podľa ktorého je dnes pomenovaná nemocnica na bratislavských Kramároch. V New Yorku pracuje 55 rokov.

Na Slovensko poslal z USA zdravicu a pozrite sa ako obdivuhodne krásne stále hovorí po slovensky a akú závideniahodnú myseľ vo svojom veku pán Vilček má.

Osadenie časovej schránky 17.9.2019

Vedenie Lekárskej fakulty UK dňa 17.9.2019 zakopalo v areáli teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK pri príležitosti 100. výročia založenia Lekárskej fakulty UK do zeme časovú schránku pre budúce generácie. Bol taktiež zasadený pamätný strom - ľaliovník.

Časová kapsula bola do zeme vložená rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a súčasným dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc., ako aj ďalšími členmi vedenia fakulty.

Kapsula s odkazmi a artefaktami pre budúce generácie obsahovala viacero historických a súčasných dokumentov a vedenie fakulty si chcelo aj takouto formou uctiť minulé aj budúce generácie a zanechať im pri tejto príležitosti významný historický odkaz.