BOOKPORT

Univerzita Komenského zabezpečila pre svojich študentov a zamestnancov prístup k obsahu portálu Bookport. 

BOOKPORT je online knižnica e-kníh vydaných českými vydavateľstvami GRADA, GALÉN, Portál, Masarykova univerzita, Epocha, Synergie, Karolinum a ďalších.

V rámci kolekcie Zdravotnícka a lekárska literatúra sú dostupné plné texty viac ako 900 titulov.

Návod na prístup - nová registrácia, prihlásenie
- pre študentov, ktorí už majú vytvorený účet Bookport prostredníctvom univerzitného emailu (@uniba.sk) nie je potrebná nová registrácia.

Po prihlásení sa do registrovaného účtu je online knižnica prístupná z akéhokoľvek zariadenia, a to online alebo offline cez aplikáciu Bookport.

Prístup: https://www.bookport.cz/uvod/

Top knihy:
Švihovec, J.: Farmakologie
Barash, G. P., Cullen, F. B.: Klinická anesteziologie
Dungl, P.: Ortopedie
Muntau, C. A.: Pediatrie
Hájek, Z., Čech, E.: Porodnictví
Strub, R. J., Kern, M.: Protetika I.
Strub, R. J., Kern, M.: Protetika II.
Strub, R. J., Kern, M.: Protetika III.
Mazánek, J.: Traumatologie orofaciální oblasti
Klener, P.: Vnitřní lékařství
Roztočil, A. a kol.: Moderní gynekologie
Rozsypal, H.: Základy infekčního lékařství
Dostálová, T. a kol.: Stomatologie
Vacek, Z.: Embryologie
Kittnar, O. et al. Lékařská fyziologie
Ferko, A. a kol.: Chirurgie v kostce