E-ZDROJE CVTI SR

Tieto, ako aj ďalšie e-zdroje z portfólia e-zdrojov CVTI SR, sú dostupné pre registrovaných používateľov (fyzické osoby) prostredníctvom vzdialeného prístupu. Viac informácií (vstup, registrácia, podmienky využívania a pod.): http://ezproxy.cvtisr.sk/

  

Viac ako 190 e-titulov z oblasti biologických a ekologických vied.

  

Kolekcia 39 titulov e-periodík vydavateľstva Nature Publishing Group. Plné texty sú spravidla dostupné z obdobia posledných 5 rokov.

  

Časopisy z oblasti medicíny, pokrývajúce všetko od oftalmológie až po športové lekárstvo. Prinášajú informácie o výskume, najnovších trendov v myslení, názory odborníkov a novinky.

  

Recenzovaný vedecký časopis zameraný na príspevky v plnom rozsahu týkajúce sa pôvodného výskumu v oblasti molekulárnej biológie a príbuzných oblastí.