MVS - Elektronická žiadanka

ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB

Odborárske nám. 14
813 72  Bratislava
E-mail: kniznica.mvsfmed.uniba.sk
Tel.: 02/90 119 439

O medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) môžete požiadať prostredníctvom žiadanky
na e-mail kniznica.mvsfmed.uniba.sk s uvedením nasledovných údajov:

<output>
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)</output>

Identifikačné údaje používateľa
  • Názov inštitúcie, ulica, mesto, PSČ
Identifikačné údaje dokumentu
  • Žiadanka MVS - monografia:  autor, názov, miesto a rok vydania
  • Žiadanka MVS - článok z časopisu: autor a názov článku, názov a ročník (rok) časopisu, strany


Podmienky poskytovania MVS a MMVS služieb


Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) zo slovenských a zahraničných knižníc je poskytovaná v súlade s platným knižničným poriadkom.