PODPORA PUBLIKOVANIA

AKO POŽIADAŤ O ÚPRAVU ÚDAJOV V SCOPUSE

Ak chcete opraviť meno alebo afiliáciu, môžete informácie opraviť vo svojom profile. Požiadať o zmenu bibliografických údajov môžete na odkaze:
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/

Viac info:
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14593/supporthub/scopuscontent/p/12695/

AKO POŽIADAŤ O ÚPRAVU ÚDAJOV VO WEB OF SCIENCE

Požiadať o zmenu bibliografických údajov môžete prostredníctvom formulára Clarivate Analytics:
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/datachanges?language=en_US

Odkaz na formulár vo Web of Science nájdete aj v otvorenom zázname, na pravej strane pod nadpisom "Suggest a correction". Formulár sa otvorí už s vyplnenými údajmi o publikácii.

____________________________________________________________

AKO POŽIADAŤ O ZARADENIE ČASOPISU ALEBO ZBORNÍKA DO WEB OF SCIENCE ALEBO SCOPUS

Kritériá pre zaradenie časopisu, zborníka alebo knihy do Web of Science nájdete na odkaze.
Kritériá a formuláre žiadosti o zaradenie publikácie do Scopusu nájdete na odkaze.

____________________________________________________________