Zamestnanci Anatomického ústavu

Prednosta

prof. MUDr. Štefan Polák, PhD.

tel.: +421 2 9011 9342

e-mail: anatomia.prednostafmed.uniba.sk
              stefan.polakfmed.uniba.sk

Zoznam publikácií

Sekretárka

Zuzana Roderova

Zuzana Röderová

tel.: +421 2 9011 9346 

e-mail: anatomia.sekretariatfmed.uniba.sk
              zuzana.roderovafmed.uniba.sk

Docenti

doc. MUDr. Anna  Holomáňová, CSc.

tel.:  +421 2 9011 9447

e-mail: anna.holomanovafmed.uniba.sk

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

tel.: +421 2 9011 9390

e-mail: eliska.kubikovafmed.uniba.sk

MUDr. Zora  Haviarová, PhD.

tel.: +421 2 9011 9440

e-mail: zora.haviarovafmed.uniba.sk

 

 

 

doc. RNDr. Ladislav  Guller, CSc.

tel.:    +421 2 9011 9352

e-mail: ladislav.gullerfmed.uniba.sk

doc. RNDr. Peter  Weismann, PhD.

tel.: +421 2 9011 9334

e-mail: peter.weismannfmed.uniba.sk

Odborní asistenti a asistenti

Mgr. Katarína  Bevízová, PhD.

tel.:  +421 2 9011 9372

e-mail: katarina.bevizovafmed.uniba.sk

MUDr. Daniela Dovalová

tel.: +421 2 9011 9384

e-mail: daniela.dovalovafmed.uniba.sk

MDDr. Mária Magulová

tel.: +421 2 9011 9384

e-mail: maria.magulovafmed.uniba.sk

 

 

MUDr. Olia El Hassoun, PhD.

tel.: +421 2 9011 9649

e-mail: olia.elhassounfmed.uniba.sk

 

 

 

MUDr. Hisham El Falougy, PhD.

tel.:  +421 2 9011 9374

e-mail: hisham.elfalougyfmed.uniba.sk

Mgr. Tomáš  Havránek, PhD.

tel.:  +421 2 9011 9384

e-mail: tomas.havranekfmed.uniba.sk

RNDr. Petra  Lukáčiková, PhD.

tel.: +421 2 9011 9372

e-mail: petra.lukacikovafmed.uniba.sk

Stanislav Malakhov, Phd.

tel.: +421 2 911 9348

e-mail: stanislav.malakhovfmed.uniba.sk

 

 

 

 

MUDr. Abdolreza  Majidi

tel:. +421 2 9011 9384

e-mail: abdolreza.majidifmed.uniba.sk

 

 

 

MUDr. Peter Malovec 

tel.: +421 2 9011 9335

e-mail: peter.malovecfmed.uniba.sk

 

 

MUDr. Andrej  Mifkovič, PhD. 

tel.: +421 2 9011 9339

e-mail: andrej.mifkovicfmed.uniba.sk

 

 

Mgr. Silvia Mužíková

tel.: +421 2 9011 9372

e-mail: silvia.benyoovafmed.uniba.sk

MUDr. Tomáš  Barczi

tel.: +421 2 9011 9360

e-mail: barczitamasazet.sk

MUDr. Jana Bevilaqua 

tel.: +421 2 9011 9384

e-mail: jakimova1uniba.sk

 

<output>jakimova1@uniba.sk</output>

<output>jakimova1@uniba.sk</output>

RNDr. Melinda Takácsová, PhD. 

tel.: +421 2 9011 9360

e-mail: melinda.takacsovafmed.uniba.sk

 

 

MUDr. Osama Al - Khaldi

tel.: +421 2 9011 9384

e-mail: osama.al_khaldifmed.uniba.sk

<output>MUDr. Osama Al - Khaldi </output>

<output>MUDr. Osama Al - Khaldi </output>

<output>MUDr. Osama Al - Khaldi </output>

RNDr. Zuzana Poljak-Valašková, PhD.

tel.: +42190119649

e-mail: zuzana.valaskova@fmed.uniba.sk

MUDr. Kováčová Simona

email: simona.kovacova@fmed.uniba.sk

MUDr. Dominik Králik

e-mail: dominik.kralik@fmed.uniba.sk

Vedeckí pracovníci

 

 

MUDr. Anna  Peržeľová  

tel.: +421 2 9011 9424

e-mail: anna.perzelovafmed.uniba.sk

RNDr. Ivana  Siváková, CSc. 

tel.: +421 2 9011 9424

e-mail: ivana.sivakovafmed.uniba.sk

Laboranti a ostatní pracovníci

 

 

Ľubica Hillová

tel.: +421 2 9011 9395

e-mail: lubica.hillovafmed.uniba.sk

Bc. Martin Madro

tel.: +421 2 9011 9359

e-mail: martin.madrofmed.uniba.sk

Jana Ozaniaková 

tel.: +421 2 9011 9373

e-mail: jana.ozaniakovafmed.uniba.sk

Elena Škopeková

tel.: +421 2 9011 9395

e-mail: elena.skopekovafmed.uniba.sk

Renáta Gálffyová

tel.: +421 2 9011 9455

e-mail: renata.galffyovafmed.uniba.sk

 

 

Karol Pek

tel.: 02 59357 448

e-mail: karol.pekfmed.uniba.sk

 

 

Jozef Šedivý 

tel.: 02 59357 448

e-mail: jozef.sedivyfmed.uniba.sk

 

 

Jana Takáčová

tel.: 02 59357 448

e-mail: jana.takacovafmed.uniba.sk

 

 

Radovan Takáč

tel.: 02 59357 448

e-mail: radovan.takacfmed.uniba.sk

 

 

Martin Végh

tel.: 02 59357 448

e-mail: martin.vegh@fmed.uniba.sk