Organizácia

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

 

Programový výbor

Organizačný výbor

Členovia:Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.Predseda:
Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.Členovia:RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.
Doc. Ing. Jozef Hanuš, CSc.Mária Drobná
Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.
Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.Mgr. Barbora Filová, PhD.
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.Mgr. Radana Gurecká, PhD.
Doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
Doc. MUDr. Kuncová Jitka Ph.D.Mgr. Jana Hlinková
Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.Doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.Ing. Daniel Kosnáč
Prof. MUDr. Jozef Rosina, CSc.RNDr. Eva Kráľová, PhD.
Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc. mim. prof.Marianna Kupcová
RNDr. Hana Sochorová, PhD.Valéria Miklenčičová
PhDr. Michal Trnka, PhD.
Mgr. Helena Svobodová