Konferencie

Vážení a milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na XLIV. Dni lekárskej biofyziky, ktoré sa budú konať v dňoch 31. mája - 2. júna 2023 (streda-piatok) v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.

Na konferencii si pripomenieme 100. výročie založenia Ústavu pre lekársku fyziku na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého priamym pokračovateľom je náš ústav.

Budeme radi, ak naše pozvanie prijmete a vo Vašom programe si rezervujete čas na túto konferenciu. Všetci organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke XXXIX. dní lekárskej biofyziky www.44dlb.sk alebo tu.

 

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

predseda organizačného a programového výboru
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK Bratislava

 

 

Staršie podujatia

 

 

Vážení a milí priatelia!

 

Srdečne Vás pozývame na XXXIX. ročník tradičných Dní lekárskej biofyziky v dňoch 30. 5. - 1. 6. 2016 (pondelok-streda), ktoré sa budú konať v hoteli Signal (www.hotelsignal.sk), ktorý je situovaný priamo pri jazere Sĺňava v známom kúpeľnom meste Piešťany.

Bude to opäť príležitosť nadviazať nové, resp. obnoviť osobné pracovné väzby v pedagogickej i vedeckej oblasti, ako aj neformálne kontakty v rámci spoločenského programu, ktorý je už neodmysliteľnou súčasťou našich stretnutí. Veríme, že táto lokalita bude pre Vás atraktívna vzhľadom k príjemnému prostrediu a pestrej palete možností využitia voľného času.

Budeme radi, ak naše pozvanie prijmete a vo Vašom programe si rezervujete čas na túto konferenciu. Všetci organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke XXXIX. dní lekárskej biofyziky www.xxxix-dlb.eu alebo tu.

 

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.,
predseda organizačného a programového výboru

 

Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2015

Náš Ústav sa spolupodieľa na organizácii medzinárodnej konferencie

Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2015

Florence, 23-26. November 2015

Bližšie info na webovej stránke http://www.lm.uniza.sk/~jurecka/konferencie/surfint2015/?str=6

 

 


LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA 2: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE

LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA 2: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE
LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA 2: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE