Praktická úloha

Účinky elektromagnetických polí na ľudský organizmus

Mobilné telefóny, základňové stanice mobilnej siete, Wi-Fi, televízne a rozhlasové vysielače, ako aj mikrovlnné rúry emitujú elektromagnetické pole, ktoré sa pre svoju podobnosť s mikrovlnami často označuje ako "mikrovlny". Ide však v skutočnosti o elektromagnetické rádiofrekvenčné žiarenie (RFR).


Meranie elektromagnetického žiarenia mobilného telefónu

Teória

Pracovný postup + protokol