Organizácia výučby telesnej výchovy

  • V 1.až 3. ročníku je povinná telesná výchova so zápočtom po každom semestri.Za telesnú výchovu  dostávajú študenti 1 kredit. Podmienkou zápočtu je účasť na na hodinách TV.
  • Študenti 1.ročníka sú vzhľadom na objektové a rozvrhové problémy zadeľovaní na telesnú výchovu podľa krúžkov zostavených študijným oddelením LF UK.
  • Študenti 2. a 3. ročníka majú možnosť individuálneho výberu športu. Prihlasujú sa na Ústave telesnej výchovy vždy pred začiatkom semestra.
  • V 4.až 6.ročníku sa môžu študenti dobrovoľne prihlásiť na akúkoľvek športovú aktivitu, ktorú ústav zabezpečuje.
  • Letné a zimné telovýchovné sústredenia,ktoré organizuje ústav sú dobrovoľné a môžu sa prihlásiť všetci študenti.
  • V prípade prechodného alebo trvalého oslobodenia od TV,prinesie študent na prvú hodinu potvrdenie od odborného lekára.Po konzultácii s vyučujúcim mu bude určený spôsob získania zápočtu.
  • Výkonnostní športovci môžu byť z výučby TV uvoľnení,ak spľňajú kritériá určené ústavom.Podmienkou je odovzdať potvrdenie o športovej činnosti /druh športu,súťaž,počet trénongových hodín v týždni /.
  • Ďalej majú možnosť študenti športovať v kluboch Slávie Medik,resp.reprezentovať LF vo vysokoškolskej lige - /vodáctvo,turistika,tenis,basketbal,volejbal,plávanie,futbal a florbal /.

 

MOŽNOSTI   VÝBERU  ŠPORTOV  A  POHYBOVÝCH  AKTIVÍT :

Basketbal

V basketbale sa otvárajú oddelenia pre začiatočníkov,mix a pokročilých.Vybraní študenti /muži,ženy/ reprezentujú fakultu v celoročnej súťaži bratislavských vysokých škôl - vysokoškolskej lige.

Volejbal

V tomto športe sú oddelenia pre začiatočníkov, mix a pokročilých.Výber študentov /muži,ženy/ reprezentuje fakultu vo vysokoškolskej lige. 

Futbal, futsal

Stále veľmi populárny šport najmä medzi mužmi. Je zameraný prevažne na halový futbal.Výber fakulty hraje vo vysokoškolskej lige a zúčastňuje sa rôznych turnajov.

Aerobic, zumba

Obľúbené cvičenia žien zamerané na formovanie postavy  a zvýšenie fyzickej zdatnosti pri modernej hudbe.

Plávanie

Zahrňuje výučbu základov plávania pre neplavcov, zdokonalovanie plaveckých štýlov u plavcov. Výkonnostní plavci /muži,žen/ reprezentujú fakultu vo vysokoškolskej lige.

Kondičná kulturistika

Posilňovacie cvičenia všetkých svalových skupín, zamerané na zvýšenie fyzickej zdatnosti a formovanie postavy v dobre zariadených posilňovniach v Mlynskej doline.

Vodná turistika

V oddeleniach prebieha výučba základov vodáckej techniky  v zátoke Dunaja pri Karlovej Vsi. Pre záujemcov organizuje klub vodáckej turistiky  pravidelné splavy a vodácke akcie počas celej sezóny. Lode a vodácky  materiál sú uskladnené v novej Lodenici UK.

Pešia turistika

Oddelenia turistiky sú zamerané na pohyb v prírode a poznávanie významných pamiatok v oblasti Malých Karpát.

Tenis

Tréningy sú v telocvični v Mlynskej doline, len pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých. Cieľom je naučiť základné tenisové údery. 

Stolný tenis

Tréningy prebiehajú v malej telocvični. Môžu sa hlásiť mierne pokročilí aj pokročilí.

Badminton

Mix oddelenia sa otvárajú podľa záujmu študentov. Jedná sa najmä o rekreačné hranie.

Florbal 

Veľmi populárny šport pre mužov a ženy. Počet oddelení zriaďujeme podľa záujmu študentov. Fakultné družstvo reprezentuje vo VŠ lige.

Zimné telovýchovné sústredenia

Lyžiarske zájazdy organizované v peknom prírodnom prostredí, najmä v lokalitách Nízke Tatry, Vrátna dolina a Donovaly s možnosťou zdokonaľovania v lyžiarskej technike. Účasť na kurzoch je dobrovoľná.

Letné telovýchovné sústredenia

Sú zamerané na vodnú turistiku /splavy/, vysokohorskú turistiku a stanovanie pri jazere s bohatým výberom športových aktivít. Účasť študentov je dobrovoľná.

Aerobic

Obľúbené cvičenia žien zamerané na formovanie postavy  a zvýšenie fyzickej zdatnosti pri modernej hudbe.