Ako sa prihlasovať do počítača na LFUK

Ako sa prihlasovať do počítača na LFUK

Podmienky:

  • počítač do ktorého sa chcete prihlásiť musí spravovať výpočtové stredisko a musí byť zaradený v doméne FMED
  • treba poznať svoj login a heslo
  • prihlasujete sa pod VLASTNÝM login-om (uživateľské meno v tvare meno.priezvisko a heslo) a teda je dôležité mať login vytvorený
  • ak login nemáte vytvorený, prosím kontaktujte pracovníkov VS LFUK

Každý zamestnanec LFUK má právo prihlásiť sa a pracovať na ľubovoľnom fakultnom počítači (ktorý bol zaradený do domény FMED) pod vlastným loginom, ktorý je v tvare meno.priezvisko zadávaný malými písmenami a bez diakritiky. Pred samotným prihlasovaním prosím skontrolujte zapnuté/vypnuté klávesy „Caps Lock“ a „Num Lock“.

Prihlasovanie začína výzvou pre stlačenie kláves CTRL+ALT+DELETE

Stlačte súčasne klávesy CTRL, ALT a DELETE a zobrazí sa výzva pre zadanie užívateľského mena a hesla, kde do prvého riadku zadáte svoje prihlasovacie meno (login), do druhého riadku heslo.

Po zadaní všetkých údajov, stlačte klávesu „Enter“ alebo tlačidlo „OK“