Akreditácia 2022

študijný program študijný odbor  Forma štúdia Dĺžka štúdia Akademický titul
Anatómia, histológia a embryológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Dermatovenerológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Gynekológia a pôrodníctvo všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Hygiena všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Chirurgia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Klinická farmakológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Lekárska biológia a klinická genetika všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Lekárska mikrobiológia a imunológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Lekárske neurovedy všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Neurológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Normálna a patologická fyziológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Oftalmológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Onkológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Ortopédia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Otorinolaryngológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Patologická anatómia a súdne lekárstvo všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Pediatria všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Psychiatria všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Röntgenológia a rádiológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Urológia všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Vnútorné choroby všeobecné lekárstvo D/E 4/5 PhD.
Zubné lekárstvo zubné lekárstvo D/E 4/5 PhD.