Odborová komisia študijného programu

Predseda: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
Členovia: prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
  doc. et. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH
  doc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.
  doc. RNDr. Marianna Danková, PhD.
  MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.
  MVDr. Ján Líška, CSc.
  MUDr. Martin Klein, PhD.